ČJ literatura a estetická výchova

VZD00416
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-8683/2021-4-245
Zaměření kurzu (kategorie)
Český jazyk a literatura
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář vychází z požadavků na rozvoj estetické výchovy a na interdisciplinární vztahy. Seznámíte se s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění v podobě obrazu, ilustrace komiksu aj. Texty písní budou východiskem pro rozbor po stránce literárně teoretické, umělecké a jazykové. Seznámíte se s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušíte, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě ve vlastní produkční činnosti. Zohledněna budou i průřezová témata, zejména multikulturní, mediální a enviromentální výchova.

Cílem tohoto programu je seznámit Vás s netradičními postupy ve vyučování ČJL na základě vazby se vzdělávací oblastí Umění a kultura. Pomocí hudby navodit příznivé klima ve třídě a motivovat žáky k tvořivé práci. Použitím výtvarného umění naplnit požadavek názorného vyučování a naučit žáky vnímat umění komplexně a prožívat ho. Žák má být schopen vyjádřit, jaké má pocity při poslechu hudby, jak na něj působí a dát ji do souvislosti s poznatky z ČJL a dějepisu. Podobně i to, jak na něj působí výtvarné umění, jaké místo zaujímá v jeho životě. Měl by být schopen dát tato umění do souvislostí. Společně se žáky můžete vytvořit projekt, jehož pilíři budou český jazyk a hudební výchova – např. melodram, zhudebněná dramatizace vybraného literárního díla apod. Druhou možností je společná tvorba komiksu na vybrané nosné téma, s nímž se setkali v literární výchově, popř. ve výchově k občanství.

Obsah kurzu v bodech:

 • navození atmosféry a motivaci pomocí hudby
 • zhudebněnou poezii
 • práci s písňovým textem
 • práci s videoklipem
 • práci s obrazovým materiálem ve slohu
 • využití uměleckých artefaktů ve slohu
 • práci s ilustrací v literatuře
 • vyhledávání fotografie podle popisu
 • přiřazování limeriku k ilustraci
 • tvorbu kaligramů k vybraným básním
 • rozmanité možnosti využití komiksu

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář vychází z požadavků na rozvoj estetické výchovy a na interdisciplinární vztahy. Seznámíte se s možnostmi, jak do hodin ČJL vhodně implantovat hudbu a jak využít výtvarné umění v podobě obrazu, ilustrace komiksu aj. Texty písní budou východiskem pro rozbor po stránce literárně teoretické, umělecké a jazykové. Seznámíte se s možnostmi, jak netradičně využívat zhudebněnou poezii i originální písňové texty. Sami si prakticky vyzkoušíte, jak je možno prostřednictvím hudby a písní motivovat ke správnému porozumění uměleckému dílu, rozvíjet estetické cítění i jak vést žáky ke kreativitě ve vlastní produkční činnosti. Zohledněna budou i průřezová témata, zejména multikulturní, mediální a enviromentální výchova.

Cílem tohoto programu je seznámit Vás s netradičními postupy ve vyučování ČJL na základě vazby se vzdělávací oblastí Umění a kultura. Pomocí hudby navodit příznivé klima ve třídě a motivovat žáky k tvořivé práci. Použitím výtvarného umění naplnit požadavek názorného vyučování a naučit žáky vnímat umění komplexně a prožívat ho. Žák má být schopen vyjádřit, jaké má pocity při poslechu hudby, jak na něj působí a dát ji do souvislosti s poznatky z ČJL a dějepisu. Podobně i to, jak na něj působí výtvarné umění, jaké místo zaujímá v jeho životě. Měl by být schopen dát tato umění do souvislostí. Společně se žáky můžete vytvořit projekt, jehož pilíři budou český jazyk a hudební výchova – např. melodram, zhudebněná dramatizace vybraného literárního díla apod. Druhou možností je společná tvorba komiksu na vybrané nosné téma, s nímž se setkali v literární výchově, popř. ve výchově k občanství.

Obsah kurzu v bodech:

 • navození atmosféry a motivaci pomocí hudby
 • zhudebněnou poezii
 • práci s písňovým textem
 • práci s videoklipem
 • práci s obrazovým materiálem ve slohu
 • využití uměleckých artefaktů ve slohu
 • práci s ilustrací v literatuře
 • vyhledávání fotografie podle popisu
 • přiřazování limeriku k ilustraci
 • tvorbu kaligramů k vybraným básním
 • rozmanité možnosti využití komiksu

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.