ČJ-242.6 Čarodějnice

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02688
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
42 Kč
+ -

Určení: pro 2. ročník

Využití: Procvičovat probírané učivo českého jazyka (psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách, synonyma, tvary slov, tvorba rýmované říkanky nebo hádanky) a matematiky (násobení a dělení v rozsahu malé násobilky, sčítání a odčítání do 100, evidence tabulkou, slovní úloha). Číst s porozuměním – umět vyhledat požadované informace v textu, orientovat se v textu.
Rozvíjet fantazii žáků – dotvářet text podle vlastních představ. Zdokonalovat ústní i písemný projev žáků, způsob vyjadřování. Rozvíjení slovní zásoby. Podporovat soudržnost žáků při skupinové práci, rozvíjet a upevňovat schopnost pomoci spolužákovi, nést zodpovědnost za svoji roli ve skupině. Vést žáky k sebehodnocení.

Směřujeme ke kompetencím - čtení s porozuměním, rozvíjení fantazie, rozvíjení slovní zásoby

Učivo - měkké a tvrdé souhlásky, synonyma, tvary slov, násobilka

Určení: pro 2. ročník

Využití: Procvičovat probírané učivo českého jazyka (psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách, synonyma, tvary slov, tvorba rýmované říkanky nebo hádanky) a matematiky (násobení a dělení v rozsahu malé násobilky, sčítání a odčítání do 100, evidence tabulkou, slovní úloha). Číst s porozuměním – umět vyhledat požadované informace v textu, orientovat se v textu.
Rozvíjet fantazii žáků – dotvářet text podle vlastních představ. Zdokonalovat ústní i písemný projev žáků, způsob vyjadřování. Rozvíjení slovní zásoby. Podporovat soudržnost žáků při skupinové práci, rozvíjet a upevňovat schopnost pomoci spolužákovi, nést zodpovědnost za svoji roli ve skupině. Vést žáky k sebehodnocení.

Směřujeme ke kompetencím - čtení s porozuměním, rozvíjení fantazie, rozvíjení slovní zásoby

Učivo - měkké a tvrdé souhlásky, synonyma, tvary slov, násobilka

*
*
*
Předmět ZŠ
Český jazyk
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 3. třída ZŠ