ČJ-215.4 Vánoce ve chlévě

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02541
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
28 Kč
+ -

Určení: pro 2. - 3. ročník

Využití: Příspěvek nabízí příběh s vánoční tematikou vybraný ze světové literatury pro děti a mládež, který je zpracovaný pro využití v českém jazyce na malotřídních ZŠ (určeno žákům 2. a 3. ročníku). Aktivity směřují k rozvoji čtení s porozuměním a rozvíjejí mezipředmětové vztahy s výtvarnou a pracovní výchovou.

Směřujeme ke kompetencím - číst s porozuměním, pracovat podle zadání, formulovat odpovědi

Učivo - hlasité čtení, věta a souvětí, krátké a dlouhé slabiky, slova opačného významu

Určení: pro 2. - 3. ročník

Využití: Příspěvek nabízí příběh s vánoční tematikou vybraný ze světové literatury pro děti a mládež, který je zpracovaný pro využití v českém jazyce na malotřídních ZŠ (určeno žákům 2. a 3. ročníku). Aktivity směřují k rozvoji čtení s porozuměním a rozvíjejí mezipředmětové vztahy s výtvarnou a pracovní výchovou.

Směřujeme ke kompetencím - číst s porozuměním, pracovat podle zadání, formulovat odpovědi

Učivo - hlasité čtení, věta a souvětí, krátké a dlouhé slabiky, slova opačného významu

*
*
*
Předmět ZŠ
Český jazyk
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ