ČJ-188.2 Tvoření slov

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02224
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Určení: pro 6. - 9. ročník

Využití: Cvičení se dá použít v kterémkoliv ročníku při opakování tvoření slov. K tomu se dají využít i jiné úkoly, např. slovní druhy, pravopis apod. Žáci si ověřují získané znalosti, vyhledávají a třídí správná slova a současně hned pracují s chybou, samostatně pozorují výsledky své práce a mohou hodnotit svou úspěšnost.

Směřujeme ke kompetencím - rozlišovat způsoby obohacování slovní zásoby, pracovat s chybou, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet vztah k mateřštině, aplikovat poznatky, rozvíjet jemnou motoriku, hodnotit svou práci

Učivo - tvoření slov – odvozování předponou, příponou, skládání, zkracování, stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), slova příbuzná, tvary slov, slovní druhy, rozvíjení slovní zásoby

Určení: pro 6. - 9. ročník

Využití: Cvičení se dá použít v kterémkoliv ročníku při opakování tvoření slov. K tomu se dají využít i jiné úkoly, např. slovní druhy, pravopis apod. Žáci si ověřují získané znalosti, vyhledávají a třídí správná slova a současně hned pracují s chybou, samostatně pozorují výsledky své práce a mohou hodnotit svou úspěšnost.

Směřujeme ke kompetencím - rozlišovat způsoby obohacování slovní zásoby, pracovat s chybou, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet vztah k mateřštině, aplikovat poznatky, rozvíjet jemnou motoriku, hodnotit svou práci

Učivo - tvoření slov – odvozování předponou, příponou, skládání, zkracování, stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), slova příbuzná, tvary slov, slovní druhy, rozvíjení slovní zásoby

*
*
*
Předmět ZŠ
Český jazyk
Určeno pro školu
II. stupeň ZŠ