ČJ-170.3 Svět barev

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02003
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -

Určení: pro 9. ročník

Využití: Během tohoto projektu vedeme žáky: ke srozumitelnému ústnímu i písemnému vyjadřování svých myšlenek a názorů; k používání učebních pomůcek – slovníků, encyklopedií; k dovednosti autokorekce chyb; k využívání informační a komunikační technologie; k práci ve skupině a jejich vzájemnému respektování; ke smyslu pro povinnost (příprava projektu, shromažďování materiálů); k samostatnosti a dodržování vymezených pravidel.

Směřujeme ke kompetencím - formulovat a vyjadřovat myšlenky, názory, používat informační zdroje, pracovat s informacemi, spolupracovat, sebehodnotit se, prezentovat svoji práci, dodržovat pravidla, být zodpovědný

Učivo - tvorba prezentace, motiv barev, práce s PC, práce se slovníkem, encyklopedií, vyhledávání a třídění informací

Určení: pro 9. ročník

Využití: Během tohoto projektu vedeme žáky: ke srozumitelnému ústnímu i písemnému vyjadřování svých myšlenek a názorů; k používání učebních pomůcek – slovníků, encyklopedií; k dovednosti autokorekce chyb; k využívání informační a komunikační technologie; k práci ve skupině a jejich vzájemnému respektování; ke smyslu pro povinnost (příprava projektu, shromažďování materiálů); k samostatnosti a dodržování vymezených pravidel.

Směřujeme ke kompetencím - formulovat a vyjadřovat myšlenky, názory, používat informační zdroje, pracovat s informacemi, spolupracovat, sebehodnotit se, prezentovat svoji práci, dodržovat pravidla, být zodpovědný

Učivo - tvorba prezentace, motiv barev, práce s PC, práce se slovníkem, encyklopedií, vyhledávání a třídění informací

*
*
*
Předmět ZŠ
Český jazyk
Určeno pro
II. stupeň ZŠ