ČJ-154.2 Zaširfovaná rčení

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01771
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Určení: pro 7. - 9. ročník

Využití: V hodinách českého jazyka slohu či literatury si žáci hravou formou osvojují pojem rčení. Každé rčení je zašifrováno v kratičkém příběhu, který vystihuje podstatu daného rčení a je proto žákovi nápovědou. Žák si především uvědomuje propojenost ustálených slovních spojení s každodenními situacemi, učí se nová rčení a poznává jejich význam. Hra rozvíjí logické myšlení, paměť, jazykové schopnosti, vede žáka k vytvoření vlastního úsudku a schopnosti zdůvodnit své tvrzení.

Směřujeme ke kompetencím - logicky uvažovat, rozvíjet jazykové schopnosti, vyjadřovat vlastní názor, pracovat s textem, porozumět textu

Učivo - rčení - ustálená slovní spojení, jejich význam

Určení: pro 7. - 9. ročník

Využití: V hodinách českého jazyka slohu či literatury si žáci hravou formou osvojují pojem rčení. Každé rčení je zašifrováno v kratičkém příběhu, který vystihuje podstatu daného rčení a je proto žákovi nápovědou. Žák si především uvědomuje propojenost ustálených slovních spojení s každodenními situacemi, učí se nová rčení a poznává jejich význam. Hra rozvíjí logické myšlení, paměť, jazykové schopnosti, vede žáka k vytvoření vlastního úsudku a schopnosti zdůvodnit své tvrzení.

Směřujeme ke kompetencím - logicky uvažovat, rozvíjet jazykové schopnosti, vyjadřovat vlastní názor, pracovat s textem, porozumět textu

Učivo - rčení - ustálená slovní spojení, jejich význam

*
*
*
Předmět ZŠ
Český jazyk
Určeno pro
II. stupeň ZŠ