Cizí jazyky a dyslexie, neslučitelné pojmy?

VZD01846
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňŠD/ŠKAsistent pedagogaSpec. školyZUŠ
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
InkluzePoruchy
Hodinová dotace kurzu
6
Popis kurzu:

Zaměříme se na osvojování cizího jazyka u žáků s dyslexií (též dyslalií a dysfázií). Po připomenutí základních informací o symptomech vad se budeme zabývat všemi složkami osvojování cizího jazyka.

Cíl kurzu:

Prohloubíte si poznatky o SPU, dyslálii. Seznámíte se s příčinami a projevy dysfázie (základní informace). Získáte informace o možnostech práce v běžné hodině cizího jazyka: stavba hodiny, individualizace aktivit. Seznámíte se s konkrétními postupy při osvojování cizího jazyka se zaměřením na žáky s uvedenými obtížemi, způsoby překonávání obtíží. Vyzkoušíte si přípravu podpůrných opatření 1. stupně s využitím prezentovaných postupů. Prohloubíte si poznatky o tvorbě IVP pro předmět Cizí jazyk.

Obsah kurzu v bodech:
 • Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyslalie, dysfázie – základní projevy a dílčí deficity   
 • Specifické obtíže ve čtení a písemném projevu, deficity ve vývoji poznávacích procesů (fonematický sluch, zraková percepce, paměť, řeč, proces automatizace, serialita), koncentrace pozornosti, význam motivace. Jak tyto deficity ovlivňují osvojování cizího jazyka!
 • Osvojování cizího jazyka v oblastech: komunikace, slovní zásoba, gramatika, čtení a práce s textem, písemný projev.  
 • Příčiny obtíží při zvládání jednotlivých dovedností (s odkazem na předcházející poznatky), náměty pro zvládání cizího jazyka ve všech složkách, učební pomůcky.
 • Hodnocení a klasifikace, právní normy a podpůrná opatření 1. a 2. stupně, individuální vzdělávací programy
 • Hodnocení sumativní a formativní, slovní hodnocení. Školský zákon a odpovídající vyhlášky.
 • Podpůrná opatření – ukotvení v legislativě.
 • IVP – náměty pro utváření, příklady

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Popis kurzu:

Zaměříme se na osvojování cizího jazyka u žáků s dyslexií (též dyslalií a dysfázií). Po připomenutí základních informací o symptomech vad se budeme zabývat všemi složkami osvojování cizího jazyka.

Cíl kurzu:

Prohloubíte si poznatky o SPU, dyslálii. Seznámíte se s příčinami a projevy dysfázie (základní informace). Získáte informace o možnostech práce v běžné hodině cizího jazyka: stavba hodiny, individualizace aktivit. Seznámíte se s konkrétními postupy při osvojování cizího jazyka se zaměřením na žáky s uvedenými obtížemi, způsoby překonávání obtíží. Vyzkoušíte si přípravu podpůrných opatření 1. stupně s využitím prezentovaných postupů. Prohloubíte si poznatky o tvorbě IVP pro předmět Cizí jazyk.

Obsah kurzu v bodech:
 • Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyslalie, dysfázie – základní projevy a dílčí deficity   
 • Specifické obtíže ve čtení a písemném projevu, deficity ve vývoji poznávacích procesů (fonematický sluch, zraková percepce, paměť, řeč, proces automatizace, serialita), koncentrace pozornosti, význam motivace. Jak tyto deficity ovlivňují osvojování cizího jazyka!
 • Osvojování cizího jazyka v oblastech: komunikace, slovní zásoba, gramatika, čtení a práce s textem, písemný projev.  
 • Příčiny obtíží při zvládání jednotlivých dovedností (s odkazem na předcházející poznatky), náměty pro zvládání cizího jazyka ve všech složkách, učební pomůcky.
 • Hodnocení a klasifikace, právní normy a podpůrná opatření 1. a 2. stupně, individuální vzdělávací programy
 • Hodnocení sumativní a formativní, slovní hodnocení. Školský zákon a odpovídající vyhlášky.
 • Podpůrná opatření – ukotvení v legislativě.
 • IVP – náměty pro utváření, příklady
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, ŠD/ŠK, , Asistent pedagoga, Spec. školy, ZUŠ
Termín kurzu
22.09.2022 - 22.09.2022
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
22. 9. 2022 (8.30 - 14.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
6
1 790 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat kurz na klíč? Kontaktujte nás