Cizí jazyky a dyslexie, neslučitelné pojmy?

VZD01846
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřebyCizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“
- Jan Vrba


Jak nejlépe pomoci tento nový svět objevit i dětem s poruchami učení? Jak děti správně motivovat?

Popis kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na specifika osvojování cizího jazyka u žáků s dyslexií, dyslálií a dysfázií.
Zopakujete si základní informace o příčinách a symptomech jednotlivých vad a specifických obtížích, které je provázejí, a jak tyto deficity ovlivňují osvojování cizího jazyka.
Získáte informace o možnostech práce v běžné hodině cizího jazyka, o stavbě hodiny a individualizaci aktivit. 
Seznámíte se s konkrétními postupy při osvojování cizího jazyka se zaměřením na žáky s uvedenými obtížemi a způsoby překonávání obtíží. 
Prakticky si vyzkoušíte si přípravu podpůrných opatření s využitím prezentovaných postupů.  Prohloubíte si poznatky o tvorbě IVP pro výuku cizích jazyků.  

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k překonávání obtíží při výuce cizích jazyků u dětí s SPU.

Obsah kurzu v bodech:

 • dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyslálie, dysfázie – základní projevy a dílčí deficity;
 • specifické obtíže ve čtení a písemném projevu;
 • deficity ve vývoji poznávacích procesů (fonematický sluch, zraková percepce, paměť, řeč, proces automatizace, serialita);
 • koncentrace pozornosti;
 • význam motivace;
 • osvojování cizího jazyka v oblastech komunikace, slovní zásoby, gramatiky, čtení, práce s textem a v písemném projevu;
 • náměty pro zvládání cizího jazyka ve všech složkách, učební pomůcky;
 • hodnocení (sumativní, formativní, slovní) a klasifikace,
 • podpůrná opatření 1. a 2. stupně, individuální vzdělávací programy, ukotvení v legislativě.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“
- Jan Vrba


Jak nejlépe pomoci tento nový svět objevit i dětem s poruchami učení? Jak děti správně motivovat?

Popis kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na specifika osvojování cizího jazyka u žáků s dyslexií, dyslálií a dysfázií.
Zopakujete si základní informace o příčinách a symptomech jednotlivých vad a specifických obtížích, které je provázejí, a jak tyto deficity ovlivňují osvojování cizího jazyka.
Získáte informace o možnostech práce v běžné hodině cizího jazyka, o stavbě hodiny a individualizaci aktivit. 
Seznámíte se s konkrétními postupy při osvojování cizího jazyka se zaměřením na žáky s uvedenými obtížemi a způsoby překonávání obtíží. 
Prakticky si vyzkoušíte si přípravu podpůrných opatření s využitím prezentovaných postupů.  Prohloubíte si poznatky o tvorbě IVP pro výuku cizích jazyků.  

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k překonávání obtíží při výuce cizích jazyků u dětí s SPU.

Obsah kurzu v bodech:

 • dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyslálie, dysfázie – základní projevy a dílčí deficity;
 • specifické obtíže ve čtení a písemném projevu;
 • deficity ve vývoji poznávacích procesů (fonematický sluch, zraková percepce, paměť, řeč, proces automatizace, serialita);
 • koncentrace pozornosti;
 • význam motivace;
 • osvojování cizího jazyka v oblastech komunikace, slovní zásoby, gramatiky, čtení, práce s textem a v písemném projevu;
 • náměty pro zvládání cizího jazyka ve všech složkách, učební pomůcky;
 • hodnocení (sumativní, formativní, slovní) a klasifikace,
 • podpůrná opatření 1. a 2. stupně, individuální vzdělávací programy, ukotvení v legislativě.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.