Čeština nemusí být nudná

VZD00013
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28678/2022-4-886
Zaměření kurzu (kategorie)
Český jazyk a literatura
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

Představíme Vám metody k vytvoření příznivé atmosféry ve třídě, jejímž cílem je navnadit žáky k dobrovolné výuce českého jazyka a k získávání nových poznatků z této oblasti.

Jak v hodinách češtiny vzbudit u žáků aktivitu? Jak učit neformálně, hravě, a tudíž zábavně?

Seminář Vás inspiruje k navození příznivé atmosféry ve třídě. Docílíte dobrovolné účasti žáků při získávání nových poznatků a naučíte je spolupracovat.

Obsah kurzu v bodech:

 • Mluvnice hravě – procvičování hrou (pexesa, kvarteta, křížovky, karty…)
 • Slohové hry – vypravování, popis, subjektivně zabarvený popis, charakteristika
 • Miniprojekty – propojení mluvnice, slohu a literatury
 • A–Z kvíz – obdoba televizního pořadu s češtinskou náplní
 • Přísloví a pořekadla – pochopení obsahu, vlastní tvorba
 • Projekty – Karel IV., Komenský, divadlo, Robinson Crusoe … – ukázky prací žáků druhého stupně základní školy

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Představíme Vám metody k vytvoření příznivé atmosféry ve třídě, jejímž cílem je navnadit žáky k dobrovolné výuce českého jazyka a k získávání nových poznatků z této oblasti.

Jak v hodinách češtiny vzbudit u žáků aktivitu? Jak učit neformálně, hravě, a tudíž zábavně?

Seminář Vás inspiruje k navození příznivé atmosféry ve třídě. Docílíte dobrovolné účasti žáků při získávání nových poznatků a naučíte je spolupracovat.

Obsah kurzu v bodech:

 • Mluvnice hravě – procvičování hrou (pexesa, kvarteta, křížovky, karty…)
 • Slohové hry – vypravování, popis, subjektivně zabarvený popis, charakteristika
 • Miniprojekty – propojení mluvnice, slohu a literatury
 • A–Z kvíz – obdoba televizního pořadu s češtinskou náplní
 • Přísloví a pořekadla – pochopení obsahu, vlastní tvorba
 • Projekty – Karel IV., Komenský, divadlo, Robinson Crusoe … – ukázky prací žáků druhého stupně základní školy

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.