Čáry máry maluji, s jazýčkem si pohraji (PDF)

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF00136
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
141 Kč
+ -
Tato monotematická publikace je v elektronické podobě ve formátu PDF.

Logopedie a odstraňování řečových vad u dětí předškolního věku - nekonečný boj. Máte pocit, že už není co nového vymyslet? Na 43 stranách najdete další logopedická cvičení, která jsou vodítkem pro práci s dětmi. Metoda rozvíjí řečové schopnosti, jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvíjí komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev, děti si osvojí některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Rozsah: 43 stranPo objednání PDF publikace vám bude e-mailem zaslána faktura a přihlašovací údaje. Na našich webových stránkách se pomocí těchto údajů přihlásíte a vámi objednané soubory stáhnete do svého počítače.
Tato monotematická publikace je v elektronické podobě ve formátu PDF.

Logopedie a odstraňování řečových vad u dětí předškolního věku - nekonečný boj. Máte pocit, že už není co nového vymyslet? Na 43 stranách najdete další logopedická cvičení, která jsou vodítkem pro práci s dětmi. Metoda rozvíjí řečové schopnosti, jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvíjí komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev, děti si osvojí některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Rozsah: 43 stranPo objednání PDF publikace vám bude e-mailem zaslána faktura a přihlašovací údaje. Na našich webových stránkách se pomocí těchto údajů přihlásíte a vámi objednané soubory stáhnete do svého počítače.
*
*
*
Rozvíjí se
Čtení Psaní Řeč
S čím potřebujete pomoci?
Logopedie
Určeno pro
Mateřská škola I. stupeň ZŠ 1. třída ZŠ 2. třída ZŠ
Počet stran
43