RSS

blog příspěvky, obsahující tag 'matematika'

Matematika ve škole nemusí být strašák
Proč se u školáků postupně stává matematika strašákem, kterého se děti i rodiče obávají? Pro úspěšné zvládnutí školní matematiky existuje relativně snadný recept. Jaký? Podněcovat aktivně rozvoj dítěte od předškolního věku tak, aby dítě bylo rozvíjeno komplexně, tvořivě a aktivně. Pro úspěšné zvládnutí matematiky na základní škole by se dítě mělo seznámit nejen s čísly a početními pojmy, ale pro řešení slovních úloh dítě musí umět naslouchat, rozumět mluvenému slovu, dobře chápat a vnímat slyšené slovo. Důležité je také umět rozlišovat znaky, tvary, detaily, rozdíly a shody, obrázky a ikonky, mít rozvinuté zrakové vnímání, přiměřeně se soustředit, umět pracovat s chybou.
Aktivity v hodinách matematiky
Co je to aktivita do hodiny? Proč aktivity zařazovat? Aktivitu do hodiny chápejte jako krátkou a jednoduchou část vyučovací hodiny. Je na mně, na učiteli, kdy aktivitu zařadím.
Matematiky se nebojíme
Nenásilné, tvořivé a zábavné procvičování předmatematických představ podporuje u dětí rozvoj logického myšlení a porozumění matematickým pojmům.
Desatero předškoláka – díl 6.
Tento díl je zaměřen na matematiku a logiku. Rozvoj této dovednosti pokládá základ pro úspěšné zvládnutí nejen matematiky v základní škole. Jak jednoduše a přirozeně se děti učí počítat a kde všude se s matematikou setkají, ukážeme na našich tipech na hry a pomůcky.