RSS

blog příspěvky, obsahující tag 'environementální vzdělávání'

Za školou aneb kam za environmentálním vzděláváním (tipy na výlety po celé ČR)
Stejně jako v předchozím díle tohoto seriálu článků bude i nyní kladen důraz spíše na rozcestníky. Tentokrát ve formě kalendářů akcí, neboť výčet všech vhodných cílů by byl vyčerpávající a brzy neaktuální.
Předpoklady úspěšné přípravy a realizace aktivit posilujících kladný vztah k přírodě (v MŠ a na 1. stupni ZŠ)
Důvod začleňování tzv. ekoaktivit je zřejmý – bez vztahu k přírodě ji nebudeme chránit a její devastace přispěje k likvidaci nás samých. Námětů na ekoaktivity, které přímo či nepřímo posilují kladný vztah k přírodě, je v dnešní době k dostání mnoho. Pokud však tyto aktivity začleňujete do praxe, obvykle navíc řešíte otázky, jak je připravíte ve vašich podmínkách a jak motivujete skupinu dětí či žáků (dále jen „děti“), kterou vzděláváte. Odpovědi na nejčastější z těchto otázek naleznete v tomto článku.
Trendy v environmentálním vzdělávání ČR
Vítejte u prvního článku ze seriálu Environmentální vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Společně poodhalíme několik témat environmentálního vzdělávání v ČR, která jsou v módě.