RSS

Články - příspěvky '2022' 'únor'

Rozvoj komunikačních dovedností - LOGOPEDIE- rozdělení kompetencí aneb věda v praxi
„Ušieo jabyche miko, neci jako.“ Nevím, jak rozumíte této větě a co si o ní myslíte. Ale tipuji, že pokud jste učitelky MŠ nebo 1. stupně ZŠ automaticky se snažíte najít podobná slova – česká – a překládat. Ano, přesně tak některé děti mluví a není jich málo.
Proč je dobré, aby děti lezly?
Když děti lezou, hrají si na kočičky a pejsky, je to jedině dobře. Rozvíjí hrubou motoriku a zpevňují svalstvo. Lezení je vlastně terapie k lepšímu držení těla.
Praktickými dovednostmi k praktickému životu
Pod pojmem „polytechnická výchova“ si mnozí z nás, zcela oprávněně, představí aktivity, jež směřují k rozvoji technické gramotnosti, týkající se technických záležitostí. Aktivity, při nichž děti manuálně vytváří, věnují se pracovním činnostem apod. Nesmíme však opominout ani onu uvedenou předponu – poly.