RSS

Blog

Vhodné aktivity pro integraci ukrajinských dětí do kolektivu
Máme tu září a po celé České republice se otevřely brány školních institucí pro ukrajinské děti. Už se nejedná jen o pár dětí v několika málo školách, ale děti z Ukrajiny se objevují i tam, kde v minulosti žádné děti s odlišným mateřským jazykem nikdy nebyly. Jak vybrat aktivity, které by byly vhodné pro jejich co nejsnadnější integraci do nového kolektivu? Je jasné, že nepůjde o činnost, při které se hodně mluví nebo která požaduje velkou dávku porozumění ze strany dětí. Podle čeho tedy vybírat a na co si dát pozor? Než začneme hledat tu pravou aktivitu, vezměme v úvahu tři věci.
Popletená pohádka vhodná k adaptaci
Září je obdobím adaptace na nové prostředí – pro nové školkáčky i školáčky. Pro některé starší děti je opětovné zvykání si na již známé prostředí také nelehkým obdobím.
Matematika ve škole nemusí být strašák
Proč se u školáků postupně stává matematika strašákem, kterého se děti i rodiče obávají? Pro úspěšné zvládnutí školní matematiky existuje relativně snadný recept. Jaký? Podněcovat aktivně rozvoj dítěte od předškolního věku tak, aby dítě bylo rozvíjeno komplexně, tvořivě a aktivně. Pro úspěšné zvládnutí matematiky na základní škole by se dítě mělo seznámit nejen s čísly a početními pojmy, ale pro řešení slovních úloh dítě musí umět naslouchat, rozumět mluvenému slovu, dobře chápat a vnímat slyšené slovo. Důležité je také umět rozlišovat znaky, tvary, detaily, rozdíly a shody, obrázky a ikonky, mít rozvinuté zrakové vnímání, přiměřeně se soustředit, umět pracovat s chybou.
Zdravotní tělesnou výchovou ke zdraví také v mateřské škole
Děti v předškolním věku, které se vzdělávají v mateřské škole, by měly mít vyváženou a dostatečnou pohybovou nabídku nejen v oblasti řízených, ale také spontánních aktivit. Pohyb je přirozenou součástí dne v mateřské škole, realizuje se spontánními hrami, pobytem venku, aktivitami na školní zahradě, při vycházkách po okolí, včetně chůze v přírodním terénu. Děti mohou během dne využívat sportovní doplňky a hračky, které je k pohybu podněcují. Při pobytu venku jsou skvělé koloběžky, vozítka, odrážedla, kola, balanční desky, prvky na školní zahradě (houpačky, kolotoč, průlezky).
Jak na první lekci angličtiny
Velmi časté dilema při výuce anglického jazyka se týká první lekce angličtiny. Jak by měla vlastně taková první lekce vypadat? Jaké aktivity vybrat a jak je poskládat? A hlavně jak hodně a jestli vůbec použít angličtinu? Učitelé se obávají použít angličtinu hned od první lekce už kvůli tomu, že výuka se stále posouvá a začíná se s dětmi už v předškolním věku. Bojí se, že jim děti nebudou rozumět a od angličtiny je to odradí. Je to právě naopak.
Aktivity v hodinách matematiky
Co je to aktivita do hodiny? Proč aktivity zařazovat? Aktivitu do hodiny chápejte jako krátkou a jednoduchou část vyučovací hodiny. Je na mně, na učiteli, kdy aktivitu zařadím.
Předpoklady úspěšné přípravy a realizace aktivit posilujících kladný vztah k přírodě (v MŠ a na 1. stupni ZŠ)
Důvod začleňování tzv. ekoaktivit je zřejmý – bez vztahu k přírodě ji nebudeme chránit a její devastace přispěje k likvidaci nás samých. Námětů na ekoaktivity, které přímo či nepřímo posilují kladný vztah k přírodě, je v dnešní době k dostání mnoho. Pokud však tyto aktivity začleňujete do praxe, obvykle navíc řešíte otázky, jak je připravíte ve vašich podmínkách a jak motivujete skupinu dětí či žáků (dále jen „děti“), kterou vzděláváte. Odpovědi na nejčastější z těchto otázek naleznete v tomto článku.
Matematiky se nebojíme
Nenásilné, tvořivé a zábavné procvičování předmatematických představ podporuje u dětí rozvoj logického myšlení a porozumění matematickým pojmům.
Trendy v environmentálním vzdělávání ČR
Vítejte u prvního článku ze seriálu Environmentální vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Společně poodhalíme několik témat environmentálního vzdělávání v ČR, která jsou v módě.
Poznejte Alenku a její rodinu aneb zábavné bádání s dětmi v praxi
Bádat s dětmi tvořivě a zajímavě, to je výzva! Objevovat fyzikální souvislosti a zákony lze pomoci příběhů o jedné rodině, kde se děti nikdy nenudí. Příběh se stává motivací pro experimenty a poznání světa. Zkusíte to spolu s Alenkou a její rodinou a kamarádem Toníkem?