Bezproblémový přechod dětí z MŠ do 1. třídy

VZD02501
Cílová skupina
Asistent pedagogaŠD/ŠKZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21614/2022-5-708
Hodinová dotace kurzu
4

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí dětem zajistit, co nejpřirozenější přechod do základní školy.
Součástí vzdělávajícího programu je šest bloků, které na sebe navzájem navazují. Každé téma obsahuje popis, praktické ukázky a zkušenosti z praxe.


Přehled témét na kurzu:

 • Školní zralost, školní připravenost
 • Cílené předškolní vzdělávání
 • Motivace k přechodu dítěte do základní školy
 • Spolupráce MŠ a ZŠ
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Spolupráce s rodiči

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí dětem zajistit, co nejpřirozenější přechod do základní školy.
Součástí vzdělávajícího programu je šest bloků, které na sebe navzájem navazují. Každé téma obsahuje popis, praktické ukázky a zkušenosti z praxe.


Přehled témét na kurzu:

 • Školní zralost, školní připravenost
 • Cílené předškolní vzdělávání
 • Motivace k přechodu dítěte do základní školy
 • Spolupráce MŠ a ZŠ
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Spolupráce s rodiči

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.