Autorita učitele – známá, či neznámá?

VZD00224
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Soft skills učitele
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Klíčem k úspěšnosti a spokojenosti obou hlavních aktérů školního vzdělávání, tedy učitelů a žáků, je bezesporu autorita učitele. Právě tu by si měl učitel vybudovat. Ne každému se to ale daří a podaří.

Na otázku, „jak na to“, se budeme snažit odpovědět na tomto kurzu.

V prostředí současné společnosti, kdy rodina ne vždy zcela naplňuje svoji výchovnou funkci, to učitelé nemají zrovna jednoduché. Také je ale třeba podotknout, že ne vždy je v učitelském vlastním vzdělávání věnována dostatečná pozornost právě problematice učitelské autority.

Kurz je proto zaměřen na pochopení nejen širších souvislostí vnímání autority v dnešní společnosti, ale i na rozklíčování možné vazby mezi autoritou a mocí a nabízí učitelům pohledy zejména na vlastní osobnost a jejich typické chování, které následně do vlastního chování mohou promítat jejich žáci.

Základními pilíři obsahu kurzu jsou tato témata:

 • Sociální kontext autority učitele
 • Vymezení pojmů: autorita, moc, kázeň a autorita učitele
 • Osobnost učitele a jeho chování
 • Stěžejní atributy autority učitele

Kurz probíhá především prostřednictvím zážitkového učení s důrazem na využívání vlastních zkušeností nejen z pedagogické práce. Součástí kurzu je také řešení modelových situací ze školního prostředí.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Klíčem k úspěšnosti a spokojenosti obou hlavních aktérů školního vzdělávání, tedy učitelů a žáků, je bezesporu autorita učitele. Právě tu by si měl učitel vybudovat. Ne každému se to ale daří a podaří.

Na otázku, „jak na to“, se budeme snažit odpovědět na tomto kurzu.

V prostředí současné společnosti, kdy rodina ne vždy zcela naplňuje svoji výchovnou funkci, to učitelé nemají zrovna jednoduché. Také je ale třeba podotknout, že ne vždy je v učitelském vlastním vzdělávání věnována dostatečná pozornost právě problematice učitelské autority.

Kurz je proto zaměřen na pochopení nejen širších souvislostí vnímání autority v dnešní společnosti, ale i na rozklíčování možné vazby mezi autoritou a mocí a nabízí učitelům pohledy zejména na vlastní osobnost a jejich typické chování, které následně do vlastního chování mohou promítat jejich žáci.

Základními pilíři obsahu kurzu jsou tato témata:

 • Sociální kontext autority učitele
 • Vymezení pojmů: autorita, moc, kázeň a autorita učitele
 • Osobnost učitele a jeho chování
 • Stěžejní atributy autority učitele

Kurz probíhá především prostřednictvím zážitkového učení s důrazem na využívání vlastních zkušeností nejen z pedagogické práce. Součástí kurzu je také řešení modelových situací ze školního prostředí.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.