Autorita učitele – známá, či neznámá?

VZD00224
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Soft skills učitele
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Klíčem k úspěšnosti a spokojenosti obou hlavních aktérů školního vzdělávání, tedy učitelů a žáků, je bezesporu autorita učitele. Právě tu by si měl učitel vybudovat. Ne každému se to ale daří a podaří.

Na otázku, „jak na to“, se budeme snažit odpovědět na tomto kurzu.

V prostředí současné společnosti, kdy rodina ne vždy zcela naplňuje svoji výchovnou funkci, to učitelé nemají zrovna jednoduché. Také je ale třeba podotknout, že ne vždy je v učitelském vlastním vzdělávání věnována dostatečná pozornost právě problematice učitelské autority.

Kurz je proto zaměřen na pochopení nejen širších souvislostí vnímání autority v dnešní společnosti, ale i na rozklíčování možné vazby mezi autoritou a mocí a nabízí učitelům pohledy zejména na vlastní osobnost a jejich typické chování, které následně do vlastního chování mohou promítat jejich žáci.

Základními pilíři obsahu kurzu jsou tato témata:

 • Sociální kontext autority učitele
 • Vymezení pojmů: autorita, moc, kázeň a autorita učitele
 • Osobnost učitele a jeho chování
 • Stěžejní atributy autority učitele

Kurz probíhá především prostřednictvím zážitkového učení s důrazem na využívání vlastních zkušeností nejen z pedagogické práce. Součástí kurzu je také řešení modelových situací ze školního prostředí.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Klíčem k úspěšnosti a spokojenosti obou hlavních aktérů školního vzdělávání, tedy učitelů a žáků, je bezesporu autorita učitele. Právě tu by si měl učitel vybudovat. Ne každému se to ale daří a podaří.

Na otázku, „jak na to“, se budeme snažit odpovědět na tomto kurzu.

V prostředí současné společnosti, kdy rodina ne vždy zcela naplňuje svoji výchovnou funkci, to učitelé nemají zrovna jednoduché. Také je ale třeba podotknout, že ne vždy je v učitelském vlastním vzdělávání věnována dostatečná pozornost právě problematice učitelské autority.

Kurz je proto zaměřen na pochopení nejen širších souvislostí vnímání autority v dnešní společnosti, ale i na rozklíčování možné vazby mezi autoritou a mocí a nabízí učitelům pohledy zejména na vlastní osobnost a jejich typické chování, které následně do vlastního chování mohou promítat jejich žáci.

Základními pilíři obsahu kurzu jsou tato témata:

 • Sociální kontext autority učitele
 • Vymezení pojmů: autorita, moc, kázeň a autorita učitele
 • Osobnost učitele a jeho chování
 • Stěžejní atributy autority učitele

Kurz probíhá především prostřednictvím zážitkového učení s důrazem na využívání vlastních zkušeností nejen z pedagogické práce. Součástí kurzu je také řešení modelových situací ze školního prostředí.

*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat kurz na klíč? Kontaktujte nás