Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ

VZD00257
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-8683/2021-4-245
Zaměření kurzu (kategorie)
Výchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Nástup dítěte do školského zařízení je pro něj velkou a často dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. Vše je pro něj nové, i když zpravidla školu již navštívilo a ví, že jde do bezpečného prostředí. Je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. A samozřejmě akceptovat, že hlavní podíl odpovědnosti za dítě mají vždy rodiče.

Ambicí tohoto semináře je upozornit na fakt, že dynamicky a často bez omezení děti konzumují nesrovnatelně větší množství informací než kdy dříve. Užívají technické vymoženosti a jsou pod vlivem stále většího množství lákadel, televizních programů a dalších rizik. Rizik zahlcení dětského mozku (a především jednostranného zahlcování), který v moderní době nepozbývá potřeby vyvíjet se harmonicky a systematicky, je zkrátka příliš mnoho. A bylo již mnohokrát upozorňováno odborníky na fakt, že zahlcení racionální a kognitivní roviny vývoje mozku významně ovlivňuje a brzdí vývoj emotivní a sociální oblasti.

Na semináři se seznámíte s vlivem zralosti osobnosti nejen na efektivitu učení, ale především na další harmonický vývoj a rozvoj motivace. Ukážeme Vám, jak dostat důležité informace k rodičům.

Jak docílit toho, aby zralost a příprava dítěte na školu byla společnou prací? Osvěta a poradenská činnost pedagogů je podceňována rodiči. Tento seminář Vás podpoří ve Vaší snaze.

Obsah kurzu v blocích:

 • 1. blok: Aspekty emoční a sociální zralosti z hlediska vztahů v rodině, zralosti vazeb a samostatnosti. Schopnost individuálně se prosadit i upozadit a rozumět tomuto rozdílu. „Naladění“ vývoje pro systematickou práci v ohraničeném čase a prioritní rovina – ladění tohoto vývoje s režimem rodiny.
 • 2. blok: Zralost výkonu – schopnost dokončit činnosti a akceptovat úklid věcí jako součást procesu práce/hry. Schopnost přijmout hodnocení a s ním spojené korekční a odměnové rituály. Adaptační zralost – je zjevné, že řadě dětí dělá problém adaptace na nové prostředí již v mateřské škole a je třeba s tímto problémem (opět v součinnosti s rodinou) počítat a pracovat. Může mít chronický charakter a je třeba pracovat s tímto rizikem.
 • 3. blok: Patrně nejnáročnější úkol v životě je schopnost vyrovnat se s neúspěchem a korigovat jeho příčiny a důsledky. Dětský věk je spolu s citlivým a převážně pozitivním hodnocením nejlépe „nakloněn“ učení pracovat s neúspěchem, neboť jeho rozvojové nástroje mají pro strukturaci dovedností bohaté realizační a korekční možnosti. Je tedy třeba pracovat se zralostí těchto nástrojů (např. dětský systém „pokus x omyl“ směrovat přes pozitivní zkušenost do systematického tvoření dovedností). Za podstatné považuji i to, zda má dítě dostatečnou zralost i v oblasti vazby na ženy – především matku a tím i schopnost samostatně pracovat – nefixovat pedagoga především na sebe.
 • 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Nástup dítěte do školského zařízení je pro něj velkou a často dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. Vše je pro něj nové, i když zpravidla školu již navštívilo a ví, že jde do bezpečného prostředí. Je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. A samozřejmě akceptovat, že hlavní podíl odpovědnosti za dítě mají vždy rodiče.

Ambicí tohoto semináře je upozornit na fakt, že dynamicky a často bez omezení děti konzumují nesrovnatelně větší množství informací než kdy dříve. Užívají technické vymoženosti a jsou pod vlivem stále většího množství lákadel, televizních programů a dalších rizik. Rizik zahlcení dětského mozku (a především jednostranného zahlcování), který v moderní době nepozbývá potřeby vyvíjet se harmonicky a systematicky, je zkrátka příliš mnoho. A bylo již mnohokrát upozorňováno odborníky na fakt, že zahlcení racionální a kognitivní roviny vývoje mozku významně ovlivňuje a brzdí vývoj emotivní a sociální oblasti.

Na semináři se seznámíte s vlivem zralosti osobnosti nejen na efektivitu učení, ale především na další harmonický vývoj a rozvoj motivace. Ukážeme Vám, jak dostat důležité informace k rodičům.

Jak docílit toho, aby zralost a příprava dítěte na školu byla společnou prací? Osvěta a poradenská činnost pedagogů je podceňována rodiči. Tento seminář Vás podpoří ve Vaší snaze.

Obsah kurzu v blocích:

 • 1. blok: Aspekty emoční a sociální zralosti z hlediska vztahů v rodině, zralosti vazeb a samostatnosti. Schopnost individuálně se prosadit i upozadit a rozumět tomuto rozdílu. „Naladění“ vývoje pro systematickou práci v ohraničeném čase a prioritní rovina – ladění tohoto vývoje s režimem rodiny.
 • 2. blok: Zralost výkonu – schopnost dokončit činnosti a akceptovat úklid věcí jako součást procesu práce/hry. Schopnost přijmout hodnocení a s ním spojené korekční a odměnové rituály. Adaptační zralost – je zjevné, že řadě dětí dělá problém adaptace na nové prostředí již v mateřské škole a je třeba s tímto problémem (opět v součinnosti s rodinou) počítat a pracovat. Může mít chronický charakter a je třeba pracovat s tímto rizikem.
 • 3. blok: Patrně nejnáročnější úkol v životě je schopnost vyrovnat se s neúspěchem a korigovat jeho příčiny a důsledky. Dětský věk je spolu s citlivým a převážně pozitivním hodnocením nejlépe „nakloněn“ učení pracovat s neúspěchem, neboť jeho rozvojové nástroje mají pro strukturaci dovedností bohaté realizační a korekční možnosti. Je tedy třeba pracovat se zralostí těchto nástrojů (např. dětský systém „pokus x omyl“ směrovat přes pozitivní zkušenost do systematického tvoření dovedností). Za podstatné považuji i to, zda má dítě dostatečnou zralost i v oblasti vazby na ženy – především matku a tím i schopnost samostatně pracovat – nefixovat pedagoga především na sebe.
 • 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.