Asertivita v prostředí školní družiny

VZD02954
Cílová skupina
SVČŠD/ŠK
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Komunikace
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

"Vyučování asertivity v prostředí školní družiny je klíčem k rozvoji sebeúcty, sociálních dovedností a emocionální inteligence našich dětí. Učme je, jak komunikovat své potřeby a pocity s respektem k sobě i ostatním."


Popis kurzu


Vzdělávací program pro vychovatele je sestaven tak, aby Vás seznámil s praktickými metodami a možnými způsoby asertivního jednání.
Prostřednictvím osobnostně sociálního rozvoje lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy.
Osobnostně sociální rozvoj vede k rozvoji profesních kompetencí pedagoga, které můžete aplikovat při osobnostně sociálním rozvoji žáků.


Cíl kurzu


Seznámí se s praktickými zásadami asertivního jednání,
Zdokonalení se v poskytování zpětné vazby zaměřené na rozvoj sociálních dovedností (komunikace, aktivní naslouchání a vnímání, podpora a spolupráce, …)
Zlepšení se v dovednosti správně poskytovat i přijímat zpětnou vazbu při vzájemném hodnocení


Obsah kurzu v bodech

 • seznámení s principem osobnostně sociálního rozvoje;
 • asertivní komunikace;
 • aktivity zaměřené na dovednosti verbálního i neverbálního sdělování vedení dialogu, na komunikaci v různých situacích např. na asertivní komunikaci, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřenou a pozitivní komunikaci.  

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Vyučování asertivity v prostředí školní družiny je klíčem k rozvoji sebeúcty, sociálních dovedností a emocionální inteligence našich dětí. Učme je, jak komunikovat své potřeby a pocity s respektem k sobě i ostatním."


Popis kurzu


Vzdělávací program pro vychovatele je sestaven tak, aby Vás seznámil s praktickými metodami a možnými způsoby asertivního jednání.
Prostřednictvím osobnostně sociálního rozvoje lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy.
Osobnostně sociální rozvoj vede k rozvoji profesních kompetencí pedagoga, které můžete aplikovat při osobnostně sociálním rozvoji žáků.


Cíl kurzu


Seznámí se s praktickými zásadami asertivního jednání,
Zdokonalení se v poskytování zpětné vazby zaměřené na rozvoj sociálních dovedností (komunikace, aktivní naslouchání a vnímání, podpora a spolupráce, …)
Zlepšení se v dovednosti správně poskytovat i přijímat zpětnou vazbu při vzájemném hodnocení


Obsah kurzu v bodech

 • seznámení s principem osobnostně sociálního rozvoje;
 • asertivní komunikace;
 • aktivity zaměřené na dovednosti verbálního i neverbálního sdělování vedení dialogu, na komunikaci v různých situacích např. na asertivní komunikaci, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřenou a pozitivní komunikaci.  

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.