Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma

VZD00005
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
InkluzePoruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

 V tomto vzdělávacím programu vám představíme metody strukturovaného učení aplikované do výuky Braillova písma u žáků s těžkým zrakovým postižením a autismem. Metodika strukturovaného učení je zpracovaná pro výuku trivia a využitelná v ostatních předmětech.

Získáte dovednosti k přípravě strukturovaných úkolů pro žáky s lehkou mentální retardací a autismem v kombinaci se zrakovým postižením. Strukturované úkoly je možné modifikovat rovněž pro žáky bez zrakového postižení.

Seznámíte se s podmínkami a možnostmi úspěšné integrace žáků se zmiňovaným kombinovaným postižením.

Program vzdělávací akce je dále zaměřen na mimoškolní aktivity a terapie jako formy prevence problémového chování žáka s autismem.


Obsah kurzu v bodech:

 • Seznámení se základní problematikou poruch autistického spektra a jejich vliv na vývoj osobnosti dítěte s těžkým zrakovým postižením
 • Kombinované postižení, rozbor zrakového postižení, autismu a mentální retardace
 • Strukturované učení jako základ výchovných metod, vliv na předškolní vzdělávání, předbraillská příprava
 • Představení metodiky strukturovaného učení ve výuce trivia podle osnov základní školy praktické
 • Možnosti strukturovaných úkolů v předmětech VV, HV, TV, PV
 • Aplikace strukturovaného učení v mimoškolních činnostech, formy terapií
 • Legislativní podmínky edukace žáka s kombinovaným postižením, asistent pedagoga
 • Tvorba IVP a sestavování modelových hodin
 • Praktický nácvik výuky Braillova písma, výroba strukturovaných úkolů
 • Seznámení s výukou práce na počítači a hlasovým výstupem a práce s Braillovým řádkem 

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

 V tomto vzdělávacím programu vám představíme metody strukturovaného učení aplikované do výuky Braillova písma u žáků s těžkým zrakovým postižením a autismem. Metodika strukturovaného učení je zpracovaná pro výuku trivia a využitelná v ostatních předmětech.

Získáte dovednosti k přípravě strukturovaných úkolů pro žáky s lehkou mentální retardací a autismem v kombinaci se zrakovým postižením. Strukturované úkoly je možné modifikovat rovněž pro žáky bez zrakového postižení.

Seznámíte se s podmínkami a možnostmi úspěšné integrace žáků se zmiňovaným kombinovaným postižením.

Program vzdělávací akce je dále zaměřen na mimoškolní aktivity a terapie jako formy prevence problémového chování žáka s autismem.


Obsah kurzu v bodech:

 • Seznámení se základní problematikou poruch autistického spektra a jejich vliv na vývoj osobnosti dítěte s těžkým zrakovým postižením
 • Kombinované postižení, rozbor zrakového postižení, autismu a mentální retardace
 • Strukturované učení jako základ výchovných metod, vliv na předškolní vzdělávání, předbraillská příprava
 • Představení metodiky strukturovaného učení ve výuce trivia podle osnov základní školy praktické
 • Možnosti strukturovaných úkolů v předmětech VV, HV, TV, PV
 • Aplikace strukturovaného učení v mimoškolních činnostech, formy terapií
 • Legislativní podmínky edukace žáka s kombinovaným postižením, asistent pedagoga
 • Tvorba IVP a sestavování modelových hodin
 • Praktický nácvik výuky Braillova písma, výroba strukturovaných úkolů
 • Seznámení s výukou práce na počítači a hlasovým výstupem a práce s Braillovým řádkem 

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.