Mgr. Anna Štěpánová

Anna Štěpánová

Ve své pedagogické praxi se věnuji předškolnímu vzdělávání. Učím děti myslet, vedu je k samostatnosti a zodpovědnosti. Rovněž jako lektor/mentor nenabízím hotová řešení, ale možnosti, cestu, směr,…. Semináře vedu interaktivně a prakticky.

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci – speciální pedagogika
 • Střední pedagogická škola – učitelství pro mateřské školy

Dosavadní praxe

 • lektor – mentor
 • speciální pedagog
 • vysokoškolský pedagog
 • ředitelka mateřské školy
 • učitelka mateřské školy

Zaměření

 • Předškolní vzdělávání
 • Čtenářská pregramotnost – kritické myšlení
 • Společné vzdělávání v mateřské škole
 • Klima školy
 • Asistent pedagoga v mateřské škole
 • Dítě se SVP v mateřské škole
 • Mentoring