Mgr. Anna Doubková

Anna Doubková

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta v Hradci Králové - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
 • Specializační studium pro výchovné poradce
 • Učitel osobnostní a sociální výchovy
 • Učitel zážitkové pedagogiky


Praxe

 • Lektorka, kouč, odborný garant
 • Finanční manažerka projektu “Zvyšování dostupnosti DVPP ve Středočeském kraji pomocí moderních technologií”
 • Manažerka aktivity projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech
 • Externí učitelka volitelného předmětu Osobnostní a sociální výchova
 • Metodička dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Učitelka na základní školy

Zaměření

 • Školní vzdělávací programy
 • Pedagogické kompetence a organizace výuky – metody a formy
 • Mentoring
 • a mnoho dalších…

Kurzy

Webináře pro začínající učitele: Výukové formy a metody

Hodinová dotace kurzu : 4

Základy mentorských dovedností

Od 5 990 Kč
Lektor:Mgr. Anna Doubková+další 1
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:32
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.09.2024