Mgr. Anna Doubková

Anna Doubková

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta v Hradci Králové - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
 • Specializační studium pro výchovné poradce
 • Učitel osobnostní a sociální výchovy
 • Učitel zážitkové pedagogiky


Praxe

 • Lektorka, kouč, odborný garant
 • Finanční manažerka projektu “Zvyšování dostupnosti DVPP ve Středočeském kraji pomocí moderních technologií”
 • Manažerka aktivity projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech
 • Externí učitelka volitelného předmětu Osobnostní a sociální výchova
 • Metodička dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Učitelka na základní školy

Zaměření

 • Školní vzdělávací programy
 • Pedagogické kompetence a organizace výuky – metody a formy
 • Mentoring
 • a mnoho dalších…

Kurzy

ON-LINE: Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Od 18 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:115
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.02.2023

Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)

Od 1 990 Kč
Lektor:Bc. Jiří Forýtek+další 3
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.02.2023, 15.02.2023, 15.03.2023, 20.04.2023, 24.05.2023

Hodnocení žáků

Od 1 190 Kč
Lektor:Mgr. Anna Doubková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.05.2023

Reflektivní praxe

Od 1 190 Kč
Lektor:Mgr. Anna Doubková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.06.2023

Výukové formy a metody

Od 1 190 Kč
Lektor:Mgr. Anna Doubková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.08.2023

Plánování výuky

Od 1 190 Kč
Lektor:Mgr. Anna Doubková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.09.2023

Plánování vyučovacích hodin

Od 1 190 Kč
Lektor:Mgr. Anna Doubková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.10.2023