Mgr. Andrea Baumannová

Alena Baumannová

Praxe

 • Mateřská škola Břeclav
 • Základní škola Tvrdonice
 • Gymnázium Hodonín
 • Lektor, konzultant, kouč

Zaměření

 • Aktivita ve třídě
 • Výcvik ke čtenářství
 • Asertivita, Komunikace s okolním světem
 • Klima ve třídě
 • Osobnostní rozvoj
 • Sebepoznání jako cesta k osobnostnímu růstu
 • Tvůrčí psaní
 • Mediální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Emoční inteligence
 • Výcvik kreativity
 • Tvůrčí atmosféra ve třídě
 • Psychohygiena a relaxace
 • Lektorské dovednosti
 • Klíčové kompetence
 • Metody a formy práce