Mgr. Alena Jabůrková

Alena Jabůrková

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze – pedagogická fakulta –  Školský management,      Management vzdělávání,
 • SŠ - učitelství  MŠ, vychovatelství

Praxe

 • Učitelka MŠ
 • Ředitelka MŠ
 • Mentorka
 • Lektorka
 • Publikační činnost

Zaměření

 • Lektor pro oblast implementace kurikulární reformy v předškolním vzdělávání
 • Individualizace  v předškolním vzdělávání
 • Společné vzdělávání
 • Komunikace s rodinou
 • Spolupráce MŠ a rodiny jako nezbytná součást individualizace
 • Klima mateřské školy
 • Hodnocení v předškolním vzdělávání
 • Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání
 • Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání
 • Realizace vzdělávání dvouletých dětí
 • Syndrom vyhoření
 • Profesní portfolio v práci pedagoga v MŠ