Aktuální webinář k novele nařízení vlády 75/2005 a její praktické dopady

VZD02068
Cílová skupina
Ředitelé škol a management
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Legislativa
Hodinová dotace kurzu
2
Vhodné i pro šablony
ANO

Od 1. září 2022 bude účinná novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. S ohledem na nutnost zahájení příprav nového školního roku ve školách je nezbytně nutné promítnout novinky týkající se přímé pedagogické činnosti do praxe. V řadě případů bude nezbytné přijmout organizační opatření a dojednat se zaměstnanci i změny úvazků.

Webinář je zaměřený na praktické dopady novely, prostor bude věnovaný Vašim dotazů.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Od 1. září 2022 bude účinná novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. S ohledem na nutnost zahájení příprav nového školního roku ve školách je nezbytně nutné promítnout novinky týkající se přímé pedagogické činnosti do praxe. V řadě případů bude nezbytné přijmout organizační opatření a dojednat se zaměstnanci i změny úvazků.

Webinář je zaměřený na praktické dopady novely, prostor bude věnovaný Vašim dotazů.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?