Aktivní učení

VZD03258
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

"Učení není pasivní proces, ale aktivní stav, který zahrnuje neustálé zkoumání, zkoušení a přizpůsobování."


- Paul L. Harris


Popis kurzu
Získáte podrobný přehled o nejčastěji používaných aktivních výukových metodách, které žáky nutí být v procesu učení aktivními. Hlavní zaměření bude na metodách práce s textem, jako jsou I.N.S.E.R.T, Pětilístek, Galerie, Kolující skupiny, Vennovy diagramy, Cesta hrdiny, Mapa příběhu, Čtení s předvídáním, Řízené čtení, Poslední slovo patří mně a Volné psaní.


Dále se budeme věnovat metodám zaměřeným na rozvoj diskuse a komunikace, mezi které patří Sdílení ve dvojicích, Komunitní kruh, Brainstoming, Řeka a Brainstoming v pohybu.


Představíme také metody zaměřené na rozvoj spolupráce a kooperace, jako je Skládánkové učení, a heuristické metody, mezi které patří Potvrzující bádání, Strukturované bádání, Nasměrované bádání a Ověřené bádání.


Vše doplníme o simulace a konkrétní příklady, díky kterým si lépe osvojíte, jak lze tyto metody zařadit do funkčních výukových jednotek.


Cíl kurzu
• Cílem tohoto kurzu je poskytnout Vám porozumění nejčastěji používaných aktivních metod učení, zejména metod práce s textem, metod rozvíjejících diskusi a komunikaci, metod na rozvoj spolupráce a kooperace a heuristických metod.
• Kurz také nabízí praktické příklady implementace těchto metod do výuky a ukazuje, jak je efektivně začlenit do vyučovací jednotky.


Obsah kurzu v bodech:

   
• Úvod do aktivních metod učen

   
• Metody práce s textem:
        - I.N.S.E.R.T
        - Pětilístek
        - Galerie
        - Kolující skupiny
        - Vennovy diagramy
        - Cesta hrdiny
        - Mapa Příběhu
        - Čtení s předvídáním
        - Řízené čtení
        - Poslední slovo patří mně
        - Volné psaní

   
• Metody na rozvoj diskuse a komunikace:
        - Sdílení ve dvojicích
        - Komunitní kruh
        - Brainstorming
        - Řeka
        - Brainstoming v pohybu
        - Metody na rozvoj spolupráce a kooperace:
        - Skládánkové učení

   
• Metody heuristické:
        - Potvrzující bádání
        - Strukturované bádání
        - Nasměrované bádání
        - Ověřené bádání
        - Simulace

   
• Praktické příklady implementace těchto metod do výuky


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Učení není pasivní proces, ale aktivní stav, který zahrnuje neustálé zkoumání, zkoušení a přizpůsobování."


- Paul L. Harris


Popis kurzu
Získáte podrobný přehled o nejčastěji používaných aktivních výukových metodách, které žáky nutí být v procesu učení aktivními. Hlavní zaměření bude na metodách práce s textem, jako jsou I.N.S.E.R.T, Pětilístek, Galerie, Kolující skupiny, Vennovy diagramy, Cesta hrdiny, Mapa příběhu, Čtení s předvídáním, Řízené čtení, Poslední slovo patří mně a Volné psaní.


Dále se budeme věnovat metodám zaměřeným na rozvoj diskuse a komunikace, mezi které patří Sdílení ve dvojicích, Komunitní kruh, Brainstoming, Řeka a Brainstoming v pohybu.


Představíme také metody zaměřené na rozvoj spolupráce a kooperace, jako je Skládánkové učení, a heuristické metody, mezi které patří Potvrzující bádání, Strukturované bádání, Nasměrované bádání a Ověřené bádání.


Vše doplníme o simulace a konkrétní příklady, díky kterým si lépe osvojíte, jak lze tyto metody zařadit do funkčních výukových jednotek.


Cíl kurzu
• Cílem tohoto kurzu je poskytnout Vám porozumění nejčastěji používaných aktivních metod učení, zejména metod práce s textem, metod rozvíjejících diskusi a komunikaci, metod na rozvoj spolupráce a kooperace a heuristických metod.
• Kurz také nabízí praktické příklady implementace těchto metod do výuky a ukazuje, jak je efektivně začlenit do vyučovací jednotky.


Obsah kurzu v bodech:

   
• Úvod do aktivních metod učen

   
• Metody práce s textem:
        - I.N.S.E.R.T
        - Pětilístek
        - Galerie
        - Kolující skupiny
        - Vennovy diagramy
        - Cesta hrdiny
        - Mapa Příběhu
        - Čtení s předvídáním
        - Řízené čtení
        - Poslední slovo patří mně
        - Volné psaní

   
• Metody na rozvoj diskuse a komunikace:
        - Sdílení ve dvojicích
        - Komunitní kruh
        - Brainstorming
        - Řeka
        - Brainstoming v pohybu
        - Metody na rozvoj spolupráce a kooperace:
        - Skládánkové učení

   
• Metody heuristické:
        - Potvrzující bádání
        - Strukturované bádání
        - Nasměrované bádání
        - Ověřené bádání
        - Simulace

   
• Praktické příklady implementace těchto metod do výuky


Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.