Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

VZD00506
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
GramotnostiMetody a koncepce výukyMatematika a její aplikace
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Rozšíříte si zásobník námětů pro rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale i dalších předmětů. Získáte řadu námětů motivačních a naučných her i dalších výukových aktivit. Dostanete již hotové pracovní listy, které budete moci využít ve výuce. Budete mít příležitost sdílet praktické zkušenosti ze své vlastní praxe. Seznámíte se s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva, a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematiky vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Formou pracovní dílny se seznámíte s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž přiblížíme hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení a ke kultivaci vztahů ve skupině.

Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Obsah kurzu v bodech:
 • Principy přípravy úloh a žákovských projektů. Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce(paměť, představivost, postřeh atd.), didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky.
 • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát).
 • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce – se zrcátky, vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej, kdo jsem v matematice, hrajeme si s kruhy, finanční gramotnost s Harry Potterem aj.)
 • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti. Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti.
 • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Rozšíříte si zásobník námětů pro rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale i dalších předmětů. Získáte řadu námětů motivačních a naučných her i dalších výukových aktivit. Dostanete již hotové pracovní listy, které budete moci využít ve výuce. Budete mít příležitost sdílet praktické zkušenosti ze své vlastní praxe. Seznámíte se s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva, a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematiky vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Formou pracovní dílny se seznámíte s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž přiblížíme hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení a ke kultivaci vztahů ve skupině.

Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Obsah kurzu v bodech:
 • Principy přípravy úloh a žákovských projektů. Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce(paměť, představivost, postřeh atd.), didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky.
 • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát).
 • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce – se zrcátky, vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej, kdo jsem v matematice, hrajeme si s kruhy, finanční gramotnost s Harry Potterem aj.)
 • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti. Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti.
 • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň
Termín kurzu
24.09.2024 - 24.09.2024
Město konání
Praha
Poznámka k termínu
(9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 400 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.