AJ-054.3 Obleč si šálu! Put on a scarf!

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02244
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -

Určení: pro 4. - 5. ročník

Využití: Tato aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby označující oblečení, popř. doplňky. Slovní zásobu si žáci nerozvíjejí izolovaně, ale v ustálených spojeních, jako např. Put on a scarf. (Obleč si šálu.), I’m wearing a scarf. (Mám na sobě šálu.),Take off your hat. (Sundej si klobouk.). Učitel přitom využívá autentického materiálu (sám oblečení nachystá nebo obleční přinesou žáci).

Směřujeme ke kompetencím - číst, adekvátně reagovat, prohlubovat vědomosti, aplikovat vědomosti, psát

Učivo - slovní zásoba oblečení a doplňky, slovesa související s oblékáním, přítomný průběhový čas, barvy, čtení, psaní

Určení: pro 4. - 5. ročník

Využití: Tato aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby označující oblečení, popř. doplňky. Slovní zásobu si žáci nerozvíjejí izolovaně, ale v ustálených spojeních, jako např. Put on a scarf. (Obleč si šálu.), I’m wearing a scarf. (Mám na sobě šálu.),Take off your hat. (Sundej si klobouk.). Učitel přitom využívá autentického materiálu (sám oblečení nachystá nebo obleční přinesou žáci).

Směřujeme ke kompetencím - číst, adekvátně reagovat, prohlubovat vědomosti, aplikovat vědomosti, psát

Učivo - slovní zásoba oblečení a doplňky, slovesa související s oblékáním, přítomný průběhový čas, barvy, čtení, psaní

*
*
*
Předmět ZŠ
Cizí jazyky
Určeno pro školu
I. stupeň ZŠ 4. třída ZŠ 5. třída ZŠ
Autor
Brandstätter Hana