Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

VZD00003
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468MSMT-8683/2021-4-245bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
,,Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali.“
- Jean Jacques Russeau


Jak zvládnout agresivní dítě? Jak mu pomoci?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na problém agresivity a poruch chování dětí v mateřských školách a možnosti jejich řešení.
Seznámíte se s vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince.  
Součástí semináře je téma spolupráce s rodiči agresivního dítěte, otázka nevhodných výchovných stylů v rodině a případy, kdy může být zdrojem agrese sám pedagog

V teoretické časti se zaměříte se na oblast rozpoznání forem, směrů a příčin agrese a na vymezení poruch chování (hyperaktivita, hypoaktivita, ADHD, LMD).  Znalost podnětů a spouštěčů agresivního chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací. Seznámíte se s otázkou trestů, pravidly při jejich používání i s alternativními možnostmi řešení konfliktních situací.

V praktické části Vám zkušení lektoři představí modelové situace konfliktního chování a příklady řešení problémů z praxe. 
Součástí kurzu je i práce s modelem pesoterapie (základní sociální potřeby dítěte: potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu) a praktické ukázky uspokojování těchto potřeb pomocí práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů při práci s agresivními, hyperaktivními a hypoaktivními dětmi v mateřských školách a jejich spolupráci s rodiči při řešení konfliktního chování. 

Obsah kurzu v bodech:
 • vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity; 
 • pojem ADHD, LMD, příčiny vzniku;
 • rozpoznání forem, směrů a příčin agrese;
 • rozdíl mezi asertivitou a agresivitou;
 • podněty a spouštěče agresivního chování;
 • vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti;
 • formování nevhodných výchovných stylů v rodině;
 • pedagog jako zdroj agresivního chování,
 • práce s rodičem agresivního dítěte;
 • možnosti řešení agrese v předškolním zařízení;
 • trest (pravidla, způsoby, formy);
 • alternativní možnosti řešení;
 • pesoterapie (vymezení základních sociálních potřeb dítěte – potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu), agresivní chování dítěte jako projev neuspokojení těchto základních potřeb;
 • práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí;
 • diskuze.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

,,Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali.“
- Jean Jacques Russeau


Jak zvládnout agresivní dítě? Jak mu pomoci?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na problém agresivity a poruch chování dětí v mateřských školách a možnosti jejich řešení.
Seznámíte se s vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince.  
Součástí semináře je téma spolupráce s rodiči agresivního dítěte, otázka nevhodných výchovných stylů v rodině a případy, kdy může být zdrojem agrese sám pedagog

V teoretické časti se zaměříte se na oblast rozpoznání forem, směrů a příčin agrese a na vymezení poruch chování (hyperaktivita, hypoaktivita, ADHD, LMD).  Znalost podnětů a spouštěčů agresivního chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací. Seznámíte se s otázkou trestů, pravidly při jejich používání i s alternativními možnostmi řešení konfliktních situací.

V praktické části Vám zkušení lektoři představí modelové situace konfliktního chování a příklady řešení problémů z praxe. 
Součástí kurzu je i práce s modelem pesoterapie (základní sociální potřeby dítěte: potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu) a praktické ukázky uspokojování těchto potřeb pomocí práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů při práci s agresivními, hyperaktivními a hypoaktivními dětmi v mateřských školách a jejich spolupráci s rodiči při řešení konfliktního chování. 

Obsah kurzu v bodech:
 • vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity; 
 • pojem ADHD, LMD, příčiny vzniku;
 • rozpoznání forem, směrů a příčin agrese;
 • rozdíl mezi asertivitou a agresivitou;
 • podněty a spouštěče agresivního chování;
 • vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti;
 • formování nevhodných výchovných stylů v rodině;
 • pedagog jako zdroj agresivního chování,
 • práce s rodičem agresivního dítěte;
 • možnosti řešení agrese v předškolním zařízení;
 • trest (pravidla, způsoby, formy);
 • alternativní možnosti řešení;
 • pesoterapie (vymezení základních sociálních potřeb dítěte – potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu), agresivní chování dítěte jako projev neuspokojení těchto základních potřeb;
 • práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí;
 • diskuze.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Termín kurzu
25.09.2024 - 25.09.2024
Město konání
Praha
Poznámka k termínu
(9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 390 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
Termín kurzu
22.10.2024 - 22.10.2024
Město konání
Brno
Poznámka k termínu
(9.00 - 15.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 390 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.