PaedDr. Adriana Neuwirth

Adriana Pavlikovská

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta UK Bratislava – elementární pedagogika, obor učitelství 1.st.
 • Druhá atestace
 • Funkční inovační
 • Dynamické řízení a vedení zaměstnanců ve školství
 • Pedagogiko-psychologické aspekty poruch v učení

Praxe

 • Učitelka – ZŠ Selec, ZŠ Trenčín, ZŠ Bratislava, ZŠ Praha
 • Metodické usměrňování ředitelů, zástupců ZŠ, MŠ: Školní úřad MÚ Nové Město Bratislava
 • Ředitelka – ZŠ Bratislava (činnost pracovně-právní, mzdová, sociální, ekonomická a materiálně-technická)
 • Ředitelka – SSPgŠ Bratislava (ředitelská agenda)
 • Lektorka – SSPgŠ Bratislava (seminář odborní praxe, metodika dětské literatury)
 • Inspektorka pro ZŠ – Školské inspekční centrum Bratislava (Kontrolní činnost na úrovni orgánů státní správy, vyřizování stížností a peticí)
 • Ředitelka – Sportovní ZŠ a MŠ Praha
 • Lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy


Zaměření

 • Osobnostně sociální rozvoj učitele MŠ, ZŠ, SŠ
 • Čtenářská pregramotnost v MŠ
 • Čtenářská gramotnost v ZŠ
 • Komunikace s rodiči
 • Manažerské dovednosti
 • Školská komunikace
 • Řízení pedagogického procesu
 • Lektorské a konzultační dovednosti
 • Vedení lidí

Kurzy

Psychohygiena učitele

Od 2 100 Kč
Lektor:Mgr. Květa Hrbková+další 1
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.09.2024, 30.10.2024, 02.12.2024

Wellbeing zvýšení smysluplnosti a životní pohody učitelů

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.09.2024, 31.10.2024, 28.11.2024

Nedirektivní komunikace v praxi

Od 2 100 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.12.2024