2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ

VZD00470
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Matematika a její aplikace
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
,,Geometrii kritizovat nelze. Má vždy pravdu.”
- Paul Rand


Výuka geometrie vystavěná na abstraktnosti není pro mnohé žáky srozumitelná. Jak zbavit geometrii nálepky nepotřebného, nepochopitelného a nudného předmětu? Jak zatraktivnit její výuku a učinit ji pro své žáky lépe pochopitelnou a více zábavnou?
 
Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás seminář s praktickou dílnou zaměřený na rozvoj prostorové představivosti a polytechnického vzdělávání (PLV) v hodinách matematiky na 2. stupni ZŠ. prostřednictvím tzv. Magformers geometrie. Rozšířená hodinová dotace semináře (8 vyučovacích hodin) umožňuje se připraveným tématům věnovat více do hloubky. 
Přiblížíte si postupy objevování a vyvozování planimetrických a stereometrických poznatků pomocí práce se stavebnicí Magformers a speciálně vytvořenými didaktickými materiály (tzv. geometrické karty – 2D a 3D geometrie), které jsou mezi pedagogy velmi oblíbené.
Ověříte si důležitý a nenahraditelný princip cyklického uspořádání učiva geometrie, neboť na každé vyšší úrovni se opakuje, upevňuje a rozšiřuje obsah učiva.
Rozšíříte si didaktické dovednosti pro výuku geometrie prostřednictvím dalších tvořivých činností (papír, modelína, další stavebnice, kresba náčrtků).
Zaměříte se na samostatnou, párovou i skupinovou práci. 
Na zadaných úlohách si vyzkoušíte přizpůsobování náročnosti možnostem i nadání žáků tak, aby byli motivováni k objevování nejen při řízených, ale i spontánních a samostatných činnostech na stanovištích.

Cíl kurzu

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení pedagogických kompetencí učitelů ke zjednodušení výuky geometrie na 2. stupni a doplnění jejich pedagogického portfolia o nové metodické materiály a didaktické pomůcky. 

Obsah kurzu v bodech:
 • Magformes geometrie (pojem, výhody)
 • využití stavebnice Magformers;
 • geometrické karty (2D a 3D geometrie);
 • práce s papírem, s modelínou, s magnetickými stavebnicemi (publikace Tvořivá geometrie);
 • mnohoúhelníky;
 • mnohostěny (například krychle, kvádr, jehlan, komolý jehlan, hranoly);
 • rotační tělesa (například válec, kužel, koule);
 • klasifikace trojúhelníků a čtyřúhelníků;
 • shodná zobrazení;
 • výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů;
 • výpočty povrchů a objemů prostorových útvarů.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

,,Geometrii kritizovat nelze. Má vždy pravdu.”
- Paul Rand


Výuka geometrie vystavěná na abstraktnosti není pro mnohé žáky srozumitelná. Jak zbavit geometrii nálepky nepotřebného, nepochopitelného a nudného předmětu? Jak zatraktivnit její výuku a učinit ji pro své žáky lépe pochopitelnou a více zábavnou?
 
Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás seminář s praktickou dílnou zaměřený na rozvoj prostorové představivosti a polytechnického vzdělávání (PLV) v hodinách matematiky na 2. stupni ZŠ. prostřednictvím tzv. Magformers geometrie. Rozšířená hodinová dotace semináře (8 vyučovacích hodin) umožňuje se připraveným tématům věnovat více do hloubky. 
Přiblížíte si postupy objevování a vyvozování planimetrických a stereometrických poznatků pomocí práce se stavebnicí Magformers a speciálně vytvořenými didaktickými materiály (tzv. geometrické karty – 2D a 3D geometrie), které jsou mezi pedagogy velmi oblíbené.
Ověříte si důležitý a nenahraditelný princip cyklického uspořádání učiva geometrie, neboť na každé vyšší úrovni se opakuje, upevňuje a rozšiřuje obsah učiva.
Rozšíříte si didaktické dovednosti pro výuku geometrie prostřednictvím dalších tvořivých činností (papír, modelína, další stavebnice, kresba náčrtků).
Zaměříte se na samostatnou, párovou i skupinovou práci. 
Na zadaných úlohách si vyzkoušíte přizpůsobování náročnosti možnostem i nadání žáků tak, aby byli motivováni k objevování nejen při řízených, ale i spontánních a samostatných činnostech na stanovištích.

Cíl kurzu

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení pedagogických kompetencí učitelů ke zjednodušení výuky geometrie na 2. stupni a doplnění jejich pedagogického portfolia o nové metodické materiály a didaktické pomůcky. 

Obsah kurzu v bodech:
 • Magformes geometrie (pojem, výhody)
 • využití stavebnice Magformers;
 • geometrické karty (2D a 3D geometrie);
 • práce s papírem, s modelínou, s magnetickými stavebnicemi (publikace Tvořivá geometrie);
 • mnohoúhelníky;
 • mnohostěny (například krychle, kvádr, jehlan, komolý jehlan, hranoly);
 • rotační tělesa (například válec, kužel, koule);
 • klasifikace trojúhelníků a čtyřúhelníků;
 • shodná zobrazení;
 • výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů;
 • výpočty povrchů a objemů prostorových útvarů.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.