mail tisk

Škola s pravidly, limity a rituály

5. celostátní konference pro pedagogy základních škol

 

Škola s pravidly, limity a rituály

BRNO, 19. 5. 2017
Hotel Continental, Kounicova 6

konference je akreditovaná u MŠMT (č.j.: MSMT-840/2017-2-83)

Nad touto konferencí převzalo záštitu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Potřebují pravidla učitelé, aby škola měla řád? Nebo je potřebují žáci, aby byli v bezpečíPravidla, řád a limity hrají ve výchově a vývoji dětí důležitou roli. Každý potřebuje mantinely pro bezpečný vývoj psychiky. Na konferenci se budeme zabývat významem nastavení pravidel u dětí školního věku pro jejich další život, jejich socializaci a školní i životní úspěšnost. Upozorníme na důsledky bezlimitní výchovy. Ukážeme si cesty k utváření funkčních pravidel – i mezi členy pedagogického sboru.


Na konferenci vystoupí:

PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková, Mgr. Květa Hrbková, PhDr. Lidmila Pekařová, Mgr. Jiří Halda, Mgr. Jana Kaziková


Přednášky:

  • Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek - Kdo potřebuje ve škole pravidla?
  • Mgr. Jiří Halda - Pravidla a řád v rodině a vliv výchovy na chování dětí ve škole
  • Mgr. Jana Kazíková - Pravidla, limity a rituály ve třídě
  • PhDr. Lidmila Pekařová - Proč nastavujeme žákům limity?
  • Mgr. Květa Hrbková - Hranice, pravidla a limity mezi členy pedagogického sboru


Konference je realizovaná ve spolupráci s Asociací pedagogů základního školství ČR a Virtuální školou o. p. s.

Partnerem konference je společnost Everesta, s.r.o.



Účastnický poplatek: 1.500 Kč/osobu
Cena je konečná a nebude k ní účtováno žádné DPH.Cena zahrnuje veškeré studijní materiály a celodenní stravování.



Fotogalerie z předchozích konferencí

 

<< zpět