Využití digitálních nástrojů k posílení zájmu o přírodu a její ochranu

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou v posledních letech využívány v tuzemském školství opravdu hojně. Vždyť také do škol připluly od roku 2022 nemalé dotace na zakoupení digitálních vzdělávacích pomůcek. Jak je používat ve výuce, lze zjistit například skrze semináře a projektové dny hrazené z OP JAK.

Tlak na využívání ICT už od MŠ pramení mj. z potřeby rozvíjet u dětí schopnosti souhrnně zvané informatické myšlení (= popis problému, jeho analýza a hledání efektivních řešení, pozn. autora), které úzce souvisí s prací programátora. Chceme však děti ještě více uzavřít dovnitř k obrazovkám? Nikoliv. Informatické myšlení můžeme procvičovat i bez digitálních technologií, ale stále je realizace většiny lekcí uvažována spíše uvnitř, z lavic. Proto se snažte vyhledávat takové ICT lekce, které lze vykonávat v rámci venkovní výuky. Propojujte informatiku a přírodní vědy, zkrátka vyjděte z laboratoří do terénu.

artie 3000 robotická hračka

Jak to celé provést? Začněte výběrem pomůcek, jejichž použití výrobce výslovně nezakazuje používat venku. Některé pomůcky už jsou k venkovní výuce přímo stvořené, například digitální mikroskopy. Stačí je propojit s tabletem či notebookem. Některé umožňují i 300násobné zvětšení. Nemusíte zkoumat jen přírodu, pozoruhodné a poučné jsou i mikroskopické snímky umělých materiálů.

rugged robotJak jsem již psal na blogu společnosti Infra, mocnými (a bezplatnými) nástroji jsou i mobilní aplikace MerlinBird ID na určování ptactva nebo Seek na určování organismů pomocí fotoaparátu. Když se děti s využitím nových technologií citlivě dozvědí o kráse a křehkosti některých organismů, budou mít motivaci je chránit.

Nezapomeňte na robotické vzdělávací pomůcky. Na e-shopu společnosti Infra si můžete zakoupit také programovatelné autíčko Rugged Robot, které pomáhá rozvíjet schopnost kódování, opakování sekvencí a díky terénní povaze řešit i úkoly v 3D prostoru (nadjezdy, podjezdy). Maximum činností přenechejte pokud možno dětem: postavit dráhu, určit cíl, zadání úkolu, rozdělení rolí atp.

Existuje řada dalších aplikací a vzdělávacích pomůcek, které doporučuji na svých seminářích a webinářích. Lze se setkat také přímo ve škole s dětmi či učitelským sborem, vyzkoušet armádu robotů v rámci několika aktivit a následně se rozhodnout pro řešení, které dané škole nejvíce vyhovuje.

Autor: Tomáš Driml, www.tomasdriml.cz

Vložte svůj komentář