Vodní hrátky aneb zábavné aktivity s vodou

V teplém letním počasí je potřeba se občas zchladit. Dnešní článek vám přinese mnoho tipů na aktivity, které nejen děti osvěží a zabaví, ale také budou podporovat jejich prosociální chování. V závěru článku najdete i edukační aktivitu.


Kelímkovaná

Pro tuto velmi oblíbenou letní aktivitu budete potřebovat:

 • lavory (s vodou i prázdné)
 • kelímky (ideálně různých velikostí, pokud možno i tvarů)

Postup:

 1. Paní učitelka vytvoří týmy a každému dítěti dá kelímek.
 2. Děti se postaví čelem k lavoru.
 3. Následně paní učitelka vysvětlí dětem pravidla. Cílem hry je co nejrychleji naplnit prázdný lavor vodou.
 4.       Dítě, které v družstvu stojí jako první, nabere vodu do kelímku, zvedne ruce za hlavu a pokusí se co nejvíce vody vylít do kelímku kamarádovi za sebou.
 5.       Druhé dítě v řadě dělá to samé a takto pokračují i ostatní členové.
 6.       Takto tedy děti pokračují, dokud se voda nedostane k poslednímu dítěti.
 7. Poslední dítě (pravděpodobně to nejsušší) doběhne k lavoru a vylije do něj vodu z kelímku.
 8. Hra pokračuje, dokud jeden z týmů nemá lavor plný vody. Dítě, které bylo první, jde nyní na konec řady a takto se děti střídají.

Tip! Tato aktivita je vhodná do opravdového horka pro obměnu mlhoviště. Po „kelímkované“ je důležité se převléci do suchého oblečení.


Potápěč

Pro tuto aktivitu budete potřebovat:

 • plastové kelímky
 • potápěčské ploutve
 • vodu
 • lana

Postup:

 1. Paní učitelka vytvoří startovní a cílovou čáru pomocí lana.
 2. Následně děti rozdělí do několika týmů (podle počtu ploutví). Doporučuji si aktivitu dopředu naplánovat a poprosit rodiče dětí o spolupráci a zapůjčení ploutví.
 3. Před startovní čárou se dítě promění v potápěče – nazuje si ploutve.
 4. Následně mu kamarád nalije vodu do kelímku (ne úplně do plna) a pomůže ji potápěči umístit na hlavu.
 5. Potápěč vyráží na své potápěčské dobrodružství na suchu.
 6. Úkolem potápěče je pokusit se přenést co nejvíce vody v kelímku, který má na hlavě.
 7. Následně dorazí do cíle a sundá si kelímek, který měl na hlavě.
 8. Po cestě zpět ke startu předvádí potápění a plácnutím se promění zpět v dítě a pomáhá novému potápěči.

Tip! Vysvětlete podrobně dětem pravidla aktivity a podporujte jejich týmovou spolupráci. Nezapomínejte fotit! Fotografie z této aktivity jsou vždy vtipné 😊.

vodní hrátky
Kvetoucí zvířecí kytičky

Kvetoucí aktivita vyžaduje pro realizaci tyto pomůcky:

Postup:

 1. Paní učitelka vytiskne pracovní list.
 2. Poté si každé dítě vystřihne předem určený počet kytiček.
 3. Následně si kytičky děti libovolně vybarví.
 4. V tuto chvíli paní učitelka rozdělí děti do týmu – každý tým má svůj tác.
 5. Na tác poté vylijí trochu vody, aby na ní mohly kytičky plout.
 6. Před položením na vodu se však musí kytičky ještě připravit. Každé květině složíme okvětní lístky do středu květiny (ke zvířecímu obrázku).
 7. Nyní je již čas na položení květiny na vodní hladinu a užívání si pohledu na jejich rozvíjení.
 8. Doporučuji ze začátku květiny vkládat jednotlivě, aby si děti lépe všimly toho, co se s květinami děje.
 9. Motivujeme děti k tomu, aby počkaly, co se stane s vodou (obarví se). Můžeme si také zahrát na kouzelníky – říct „rozvíjej se, květinko, teď“ při položení na hladinu.
 10. Květinky jsou skvěle zpracované, můžeme je tedy využít i pro dopolední vzdělávací činnost:
 • hledání stejných obrázků
 • počítání stejných zvířecích obrázků
 • hledání květin se stejnými x odlišnými barvami
 • porovnávání, na kterém tácu je více x méně květin
 • hledání květiny, od které vede obarvená voda
 • určování první hlásky v názvu zvířete na kytičce
 • pojmenování zvířete a vyjmenování jejich mláďat
 • starší děti – vymýšlení krátkého příběhu / krátké dramatizace se zvířátky na tácu
 • napodobování zvuků zvířátek
 • použití několika kytiček – rozmístění do prostoru, paní učitelka řekne nějakou indicii: „Zvířátko na kytičce začíná na hlásku P.“ Nebo: „Toto zvířátko na kytičce můžeme mít i doma.“ A děti běhají k příslušné kytičce

Tip! Pokud aktivita děti nadchne, nechte je, ať si vyrobí své vlastní kytičky a doprostřed mohou nakreslit libovolný obrázek.


Ždímovaná

Pro tuto zábavnou aktivitu budete potřebovat kýbl s vodou.

Postup:

 1. Nejprve paní učitelka rozdělí děti na dvě skupiny.
 2. Hra probíhá štafetově – vždy stojí dvě děti (každé z jednoho týmu).
 3. Pro tuto hru je ideální, aby děti byly pouze v plavkách a triku.
 4. Paní učitelka lehce namočí pomocí kýblu s vodou první dva hráče.
 5. Mokří hráči poté běží na druhou stranu, kde je umístěn prázdný kýbl.
 6. Zde si svléknou tričko a snaží se co nejvíce vody vyždímat do kýblu.
 7. Následně si děti pomocí placáku předají štafetu a z týmu vybíhá další.
 8. Tým, který první naplní kýbl, vyhrává.


Voda, voděnka

Pro tuto aktivitu budeme potřebovat modré provazy a různé hračky a věci, které do vody patří i nepatří.

Postup:

 1. Paní učitelka vytvoří pomocí provazů rybník či moře.
 2. Následně do „vody“ umístí různé věci (plyšového medvídka, rukávky, plavky, jídlo z dětské skupinky, autíčko, obal od sušenky apod.).
 3. Na povel paní učitelky se děti snaží z „vody“ dostat vše, co tam nepatří.
 4. Následuje společná diskuze o tom, proč v přírodě často vidíme věci, které tam nepatří.
 5. Poté by se paní učitelka mohla zeptat dětí, co můžeme udělat pro to, aby nepořádek v přírodě nebyl. Můžeme se vybavit rukavicemi a vydat se uklidit okolí školky.

Tip! Tuto aktivitu můžete zrealizovat také v malém nafukovacím bazénku, kdy děti věci vyndávají z opravdové vody.

Přeji vám krásné léto!

Článek pro vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář