Uspořádání školního dne ve školce

Většina předškoláčků již má za sebou zápis do základní školy. I když se ve škole byli fyzicky podívat, málo z nich si umí představit, jak to od září bude reálně probíhat. V dnešním článku vám přinášíme tipy na to, jak uspořádat takový běžný školní den předškoláčkům v mateřské škole.

Pokud máte v mateřské škole věkově smíšené třídy, doporučuji pro tento den složení tříd změnit (předškoláci v 1–2 třídách, mladší děti ve spojených třídách).

Příprava školního dne

Tomuto dni by měla předcházet příprava. Je to také možnost, jak navázat spolupráci se základní školou. K tomuto tématu se dozvíte více v jednom ze starších článků.

Doporučuji si domluvit rezervaci ve školní tělocvičně a oběd ve školní jídelně (samozřejmě se souhlasem rodičů). Moc hezké také je navštívení současných prvňáčků, které děti dobře znají, jelikož ještě před pár měsíci byly také předškoláčky.

Hezké také je, pokud den předtím každému dítěti dáte obrázkový rozvrh na tento den, který také pověsíte na nástěnku.

Před příchodem dětí do školky můžete také změnit výzdobu třídy, přichystat „lavice“ místo klasických stolů a židliček, tabuli, písmenkovou výzdobu a vyrobené žákovské knihy. Na dveře třídy můžete umístit nápis „Vítejte ve škole“ spolu s obrázky žáků.

Tip! Informujte rodiče o této akci dopředu. Některé děti již mají školní aktovky, tak je mohou využít. O tomto programu informujte dopředu i děti, ať se ničeho nebojí, ale naopak si to užijí.

Tip č. 2! Vžijte se do role i Vy a pro dnešní den změňte třeba styl oblékání.

Nezapomínejte dnešní den fotografovat, protože to mohou být pro děti hezké vzpomínky. Rodiče budou určitě také zvědaví na to, jak tento den proběhl, a fotky budou krásně zdobit nástěnku.

Seznámení s odlišnostmi

V rámci ranního kruhu se zeptejte dětí, v čem si myslí, že je škola jiná než školka. Poté je seznamte s konkrétními odlišnostmi, které jsou typické pro školu, ale pro dnešek budou platit i zde.

Jednou z těchto odlišností je vykání paní učitelce, dále také zvonění či uspořádání třídy.
výuka na koberci

Výuka

Poté se již vrhnete na samotnou výuku. Seznamte děti s rozvrhem dne a zeptejte se jich, co si myslí, že znamenají jednotlivé obrázky.Připravte si edukační video, pracovní list i nějakou zábavnou skupinovou práci na koberci.

Cílem je dětem ukázat, že se nemají čeho bát a že na začátku školního roku bude režim výuky v mnohém podobný režimu v mateřské škole.

Tipy, jak by výuka měla probíhat:

  • střídání výuky na koberci a v lavicích
  • vyvolávání dětí
  • děti si zvolí melodii školního zvonění
  • dodržujte přestávky jako ve škole
  • na začátku hodiny se žáci postaví
  • hodinu by nikdo neměl narušovat (žádný jiný zaměstnanec)

Po svačině motivujte děti, že se nyní přesunete do jejich opravdové základní školy.

Návštěva bývalých spolužáků

Předem domluvená návštěva prvních ročníků bývá velmi úspěšná. Děti ze školky nahlédnou do vzdělávacího procesu, poznají paní učitelky a pozdraví své kamarády ze školky.

Prvňáčci mohou předvést, co se již naučili – psaní, čtení i počítání příkladů. Také mohou děti ze školky obdarovat výrobkem z hodiny výtvarné výchovy.

Děti ze školky mohou přednést nějakou báseň o škole, zazpívat své oblíbené písničky či předvést tanečky, které nacvičují na loučení s předškoláky.

Tělesná výchova v tělocvičně školy

Následně se přesunete (dle rozvrhu) do tělocvičny, kde si děti vyzkouší práci s prvky, které budou v dalším školním roce využívat.

Zapomenout byste také neměli na poučení o bezpečnosti.

O přestávce se mohou děti přirozenou formou potkat s učiteli tělesné výchovy a další třídou, která sem jde na další hodinu tělesné výchovy.

Oběd ve školní jídelně

Po tělesné námaze se můžete uchýlit k zaslouženému obědu. Děti se seznámí s tím, jak taková jídelna vypadá, a se systémem, jak to zde chodí – čipy, odnášení tácu apod.

Můžete děti také seznámit s tím, co to je dozor. Vhodné je také upozornění, že na jakoukoliv dospělou osobu se děti mohou obrátit v případě obtíží.

Reflexe

Místo odpoledního odpočinku můžete strávit čas na školkové zahradě – jako ve družině. Zároveň si můžete prohlédnout fotografie z dnešního dne.

Paní učitelka může vyjmenovat všechny činnosti z dnešního dne a děti zvedají palečky směrem nahoru, či dolů podle toho, zda se jim aktivita líbila, nebo nelíbila.

Následně může každé dítě nakreslit obrázek shrnující dnešní den.

Nakonec děti mohou pomocí šipek z přírodnin dojít k truhle s pokladem. V truhle může být ukryt dopis, ve kterém jsou děti pochváleny, že krásně zvládly školní den a jsou již připravené na ten opravdový. Součástí může být i medaile či nějaká drobná sladkost.

Přeji Vám užitý školní den!

Článek pro Vás napsala: Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář