Tematické aktivity: Tři králové

6. ledna slavíme svátek Tří králů. Je to den, kdy podle Matoušova evangelia, doputovali tito tři mudrci z Východu do Betléma k Ježíškovi, aby mu předali své dary: zlato, kadidlo a myrhu. Pojďte si o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi popovídat s dětmi. Připravili jsme pro vás krátký příběh a k němu navazující další činnosti.

Začátkem ledna se v kalendáři postupně objeví i číslo 6. V tento lednový den se slaví svátek Tří králů. Děti s rodiči vyrazili na zimní procházku. Společně pozorovali, jak se příroda proměňuje. Zima se vydařila, a tak si všichni užívají čerstvě napadaný sníh. Postavili velkého sněhuláka a jezdili z kopce na bobech. Když se vraceli s červenými tvářemi z vycházky domů, potkali tři muže. Ti tři pánové byli slavnostně oblečeni, hlavu jim zdobila koruna a v ruce drželi každý jinou věc.

Děti se hned vyptávaly, kdo jsou to ti tři pánové. Byli odlišní od ostatních lidí, vypadali trochu jako moudří králové z pohádky. Jeden z mužů slyšel, jak se děti vyptávají svých rodičů, proto se zastavil a dětem pokynul rukou, aby šly k němu blíž.

Děti spolu s rodiči přistoupily blíže a naslouchaly vyprávění pána s korunou: „My jsme tři králové. Dneska je svátek Tří králů, chodíme s posvěcenou křídou psát lidem na dveře domu ochranné požehnání. Tímto dnem končí vánoční období a nastává doba masopustu. Já jsem král Kašpar, tohle je král Melichar a vzadu stojí král Baltazar. Nad dveře lidem píšeme tři písmena: K + M + B, aby každý takový dům byl ochráněn od všeho zlého. Určitě vás navštívil na Štědrý den Ježíšek. A ten se narodil v Betlémě již před mnoha a mnoha lety. Ježíšek nebyl obyčejné miminko, ale budoucí král všech lidí. Ježíškova maminka byla Panna Maria a tatínek byl Josef. Ve chvíli Ježíškova narození se na nebi objevila velká zářivá hvězda. A tu hvězdu uviděli i králové Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři králové se chtěli nově narozenému králi poklonit a přinést mu vzácné dary, proto se tehdy vydali na cestu do Betléma. Správný směr jim ukazovala zářivá hvězda na nebi. Králové nesli Ježíškovi cenné dary – zlato, kadidlo a myrhu. Tři králové se Ježíškovi poklonili, předali mu dary a vrátili se domů, do svých království. Na památku této slavné události se slaví svátek Tří králů. A vy si, děti, pamatujte, že se doma uklízí vánoční stromeček i výzdoba. Končí vánoční čas. Přejeme vám všem co nejlepší a nejkrásnější nový rok.“

Děti poděkovaly a s těmi třemi králi se rozloučili. „Mami, tati, přijdou také k nám?“ ptaly se zvědavě děti. Maminka se usmála: „To není jisté, ale můžeme si doma vytvořit ze zlatého kartonu královskou korunu a jít navštívit babičku s dědou.“ Děti vesele poskakovaly: „To je dobrý nápad! A taky jim zazpíváme: My tři králové jdeme k vám…!“ A tak se také stalo. Babička a děda byli moc rádi, že vnoučata vidí, společně si dali dobrý ovocný čaj a snědli poslední zbytek vanilkových rohlíčků.

Tři králové

Náměty a nápady na činnost s příběhem:

 • Seznámení s příběhem – příběh si rozdělíme na několik částí, které můžeme dramatizovat za pomoci maňásků, loutek, abychom dětem příběh nejvíce přiblížili a došlo k pochopení textu a příběhu.
 • Společný kruh (diskuse) – s dětmi upevníme poznatky o ročním období. Vyprávíme si o tom, co se dá všechno v zimě provádět, jak zimu poznáme (znaky zimy, zimního počasí).
 • Hry se sněhem (tvořivá hra venku) –pokud venku napadne sníh, můžeme s dětmi venku tvořit postavy nebo stavby ze sněhu. Výborné a snadné je využití plastových formiček na sněhové bábovky. Osvědčily se umyté plastové obaly od potravinářských výrobků – od rostlinného másla, sýru, zmrzliny apod.
 • Koruna (grafomotorická hra – PL) –děti zkusí dokreslit korunu na PL a vykreslí si ji podle vlastní fantazie. Podobnou korunu měli na hlavě i tři králové.
 • Tři králové (grafomotorická hra – PL) –dítě spojí krále s písmenem. Dítě zvolí stejné písmeno, jaké má král napsané na sobě (podle jeho jména). Krále si správně pojmenujeme a určíme, na jakou hlásku (písmeno) jejich jméno začíná.
 • K + M + B (tvořivá hra) – na kreslicí tabuli (magnetickou, stírací či jinou) děti zkusí napsat písmena podle předlohy – K + M + B. Písmena píšeme křídou, stíracím fixem.
 • Dárky pro Ježíška (diskuse nad příběhem) –dětem přiblížíme, co nesli jako dary tři králové Ježíškovi. Vysvětlíme si pojmy zlato, kadidlo a myrha. Pro lepší názornost dětem ukážeme obrázky/fotky s dary, případně dětem ukážeme i reálný šperk ze zlata. Dbáme na bezpečnost. Ideální je využít bižuterii ve zlaté barvě.
 • Cesta za Ježíškem (pohybová hra) –vytvoříme dětem překážkovou dráhu, aby si zkusily překonávat překážky podobně jako tři králové, když přinášeli Ježíškovi dary. Na podlahu položíme s rozestupy podsedáky – symbolizují kameny v potoce. Švédská lavička bude sloužit jako lávka (most) přes řeku – musíme ji bezpečně přejít. Pokud máme ve třídě švédské žebřiny, děti po nich vystoupí nahoru (k určitému bodu – značce), jako by překonávaly vysokou horu. Pod žebřiny položíme žíněnku, dbáme na bezpečnost.
 • Koleda (zpěv) – s dětmi si za pomoci doprovodu Orffových nástrojů zazpíváme známou koledu o třech králích („My tři králové jdeme k vám…). Koledu si lze vyslechnout jako nahrávku.
 • Koruna (tvořivá hra) – s dětmi si vytvoříme královskou korunu. Základem bude kreslicí karton A3. Bílou korunu dozdobíme kresbou, malbou, dolepením ozdob. Pro tvorbu koruny lze použít zlatý, stříbrný nebo žlutý kreslicí karton. Potom stačí pouze korunu odzdobit. Konce koruny k sobě spojíme kancelářskou sešívačkou. Nyní se společně vypravíme na královskou cestu, obchůzku nebo si zatančíme.
 • Svítící hvězda (grafomotorická hra) – děti opakovanými tahy žlutou pastelkou rozzáří betlémskou hvězdu. Využít lze i další barvy – oranžovou, zlatou. Základ hvězdy děti vymalují pastelkami, vyzdobí glitry apod. Bude svítit stejně, jako svítila ta původní nad Betlémem při narození Ježíška.


Autorky: Renáta Klapalová, Ing. Renata Špačková

Vložte svůj komentář