Tematické aktivity pro MŠ: Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

11. únor je známý též jako Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Pojďme dětem hravě přiblížit, co je to ta věda a již od útlého věku je vést k tomu, že každému povolání se může věnovat kdokoliv bez ohledu na pohlaví.

Věda je všude kolem nás

V úvodu tohoto dne paní učitelka dětem přiblíží, že věda je všude kolem nás. Aktivity je vhodné přizpůsobit okolí a vybavení školky, ale můžete se inspirovat těmito:

 • Rostliny a jejich růst: Společně s dětmi zasaďte semínko či cibuli a pozorujte růst rostlinky. Veďte děti k poznání toho, co daná rostlinka potřebuje a jak o ni můžeme pečovat.
 • Barevné vodní pokusy: Paní učitelka předem připraví různě velké nádoby, do kterých děti napustí vodu. Následně do každé přidáme barvivo (je lepší mít několik druhů). Necháme děti poté pozorovat a popisovat míchání barev a poznání momentu, kdy nová barva vzniká.
 • Zase ta voda: Pro toto pozorování využijeme lavóry s vodou, jejich počet je vhodné přizpůsobit počtu dětí. Před samotnou aktivitou se paní učitelka může zeptat dětí, zda jsou nějaké předměty, u kterých by děti zajímalo, zda by na vodě plavaly či ne. Tyto (a další) předměty poté přineseme k lavórům. Děti utvoří skupinky, na vodu pokládají různé předměty a všímají si, zda plují či se potopí. Na malé vodě nechte děti zkoušet různé předměty a sledujte, které z nich plují a které se potopí. Toto své pozorování poté může každá skupinka zakreslit. Se staršími dětmi poté můžeme diskutovat o tom, jaký materiál či tvary způsobovaly potápění či naopak.
 • Magnetické zkoumání: Nejprve paní učitelka ukáže dětem magnet, ony popíší, co to je a k čemu se používá. Poté připravíme několik předmětů a zelenou a červenou obruč. Děti budou jednotlivé předměty přikládat k magnetu. Pokud je předmět magnetem přitahován, dítě ho umístí do zelené obruče, pokud nikoliv, tak do červené. Nakonec si řekneme, kde všude se s magnetem můžeme setkat.

Můj vědecký portrét

Pomůcky: kreslicí potřeby/vodové či temperové barvy, bílé tvrdé papíry A4, nůžky, lepidlo, vědecké doplňky (zkumavka, brýle, lupa, mikroskop, apod.), prostěradlo, fotoaparát/mobilní telefon s fotoaparátem, tiskárna

Postup:

 • Před samotnou aktivitou vytvoří paní učitelka „fotokoutek“, například pomocí prostěradla zakryje pozadí a na stoleček umístí vědecké doplňky.
 • Paní učitelka vyfotí samostatně každé dítě s libovolným vědeckým doplňkem.
 • Dětem můžeme říci, že budou tvořit vědecký portrét, a proto se mohou tvářit tak, že něco zkoumají.
 • Následně paní učitelka jednotlivé fotografie dětí vytiskne.
 • Každé dítě si svou fotografii vystřihne a rozstřihne ji napůl.
 • Polovinu této fotografie každé dítě nalepí na čtvrtku.
 • Úkolem každého dítěte je dokreslit půlku této fotografie za použití libovolných výtvarných pomůcek.
 • Nezapomeňte poté tyto výtvory náležitě ocenit a umístit na nástěnku. Paní učitelka také může vytvořit různé popisky dle přání dětí – např. „Náš přírodovědec Honzík“, apod.

Tip! Fotografování dětí může paní učitelka realizovat již během volné hry dětí, aby poté měly děti dostatečný čas na tvoření svého portrétu.

Vesmírné melodie

Pomůcky: hudba (vesmírné melodie jsou volně dostupné na Youtube)

Postup:

 • Nejprve paní učitelka reprodukuje vesmírné melodie.
 • Na začátku aktivity stačí pustit jen pár sekund hudby a zeptat se dětí, co dle nich tato hudba představuje a čemu se nyní budeme asi věnovat.
 • Poté paní učitelka „začaruje“ děti ve vědce a vědkyně ve vesmíru.
 • Úkolem každého vědce či vědkyně je vymyslet jednoduché taneční pohyby k dané slyšené melodii.
 • Cílem není vymyslet propracovanou choreografii, ale spíše podpora spontánnosti a improvizace.
 • Obměna: Tuto aktivitu můžete realizovat i ve dvojicích, trojicích a dalších skupinkách.

Pohybová hra: Vesmírný průzkum

Pomůcky: barevné obruče (prstence), míče symbolizující planety, průzkumné deníky (sešit s vesmírným motivem vytvořen pomocí přehnutých A4 listů a sešívačky, jednotlivé listy obsahují čísla dle počtu planet)

Postup:

 • Paní učitelka rozdělí děti do dvou týmů – vesmírných lodí. Každý tým si vymyslí svůj název.
 • Děti se promění ve vesmírné průzkumníky, jejichž cílem je najít různé planety.
 • Poté paní učitelka po třídě či na zahradě rozmístí planety.
 • Každý tým začne na opačném konci prostoru a platí pravidlo, že na každé planetě může být pouze jedna skupina.
 • Na každé planetě děti splní úkol, který paní učitelka dopředu připraví (nakreslit potřeby astronautů, vyjmenovat planety Sluneční soustavy, společně vytvořit tvar hvězdy, apod.).
 • Jakmile daný úkol splní, zakreslí si do deníčku tematický obrázek.

Věříme, že Vám tento článek pomohl posílit dětskou touhu po poznávání!

Článek pro Vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář