Tematické aktivity: Nový rok

K příležitosti nového roku si můžete s dětmi zavzpomínat na ten uplynulý. Skvěle se k tomu hodí promítání fotografií z různých činností a výletů či zhlédnutí natočené besídky pro rodiče. V dnešním článku načerpáte další inspiraci pro aktivity spojené s tímto obdobím.

Společná reflexe 😊☹

Pomůcky: špejle, papír, pastelky, nůžky, lepidlo, předmět s kruhovým tvarem na obkreslení (např. hrneček)

Postup:

 • Nejprve si na papír děti obkreslí dva kruhy (stejně velké).
 • Následně si s dětmi povídáme o tom, jaké máme emoce, jak se dnes cítí, a motivujeme je k bližšímu popisu těchto emocí – radost, smutek.
 • Poté si děti samostatně nakreslí dva smajlíky (s výše zmíněnými emocemi – 😊☹).
 • Oba smajlíky přilepíme na horní část špejle – každý z jedné strany.
 • Závěrem této aktivity je reflexe uplynulého roku.

Záleží na každém pedagogovi, jak se rozhodne tuto reflexi pojmout – např. dle jednotlivých ročních období, měsíců, reflexe vzpomínek na základě fotografií či reflexe zásadnějších okamžiků v režimu mateřské školy (interaktivní program, besídka, výlety apod.).

Na odpočítávání pedagoga „3, 2, 1…“ každé dítě otočí takový smajlík, který se váže k jeho pocitům.

Tip! Doporučuji Vám si tyto smajlíky uchovat a využívat i v průběhu běžných vzdělávacích aktivit. Mohou sloužit jako rychlá zpětná vazba na prožitou činnost/událost. Tento nápad také ocenily inspektorky ČŠI, které u mě byly na hospitaci.

Silvestrovský taneček

Pomůcky: píseň, obrázky hudebních nástrojů (pro motivaci – seznámení s hudebními nástroji před samotným tanečkem)

Postup:

 • Pochodování na místě do rytmu hudby.
 • Na zvolání Bambuláčka „jdeme na to, děti“ vyskočíme a následně každý libovolně tancuje (můžeme dětem vysvětlit, že tancují tak, jak chtějí, stejně jako u hry „na sochy“).
 • Elektrická kytara – předvádíme pomocí zdvižené pravé nohy a rukou, kdy levá ruka představuje držení kytary a pravá ruka hru na struny.
 • Refrén – brnkání na imaginární kytaru a střídavé krčení kolenou do rytmu.
 • „Duli duli, bam bam“ – pomocí spojených dlaní předvádíme „potápění“ až k zemi a na slova „bam bam“ dvakrát do rytmu udeříme dlaněmi do země.
 • Trumpeta – pomocí rukou předvádíme hru na trumpetu, střídavě nahoru a dolů.
 • Bicí souprava – představíme si, že máme v rukou paličky a s nimi „hrajeme“ do rytmu.
 • Závěr – „pam pa ram pam“: pomocí pohupování v rytmu v bocích jdeme pomalu na bobeček, ze kterého poté najednou vyskočíme.

Tři králové
Hra na tři krále

Motivace: Přečtení motivačního příběhu nebo přehrání pohádky Jak to bylo na Tři krále.

Pomůcky: papírová koruna pro každé dítě, umělohmotné svíčky, prvky na tělovýchovné chvilky (na překážkovou dráhu)

Pro tuto aktivitu budeme potřebovat prvky pro tělovýchovné chvilky, ze kterých s pomocí dětí postavíme improvizovaný betlém (např. stříška a jesličky s panenkou). Betlém umístíme na konec třídy. Před betlémem vytvoříme překážkovou dráhu tak, jak jsme zvyklí – kužely, obruče, lavička, žíněnka, balanční kameny a další.

Každé dítě se promění v krále – nasadí si na hlavu vyrobenou papírovou korunu a dostane do ruky umělohmotnou svíčku, kterou si zkusí samy rozsvítit[H3] . Překážkovou dráhu tak děti plní s korunou a svíčkou a snaží se dojít na konec třídy, kde se nachází betlém.

Tip! Po cestě k betlému si mohou králové zpívat koledu „My tři králové“ s hudebním doprovodem, a jakmile paní učitelka přestane hrát / stopne píseň, králové se musí zastavit – obdoba hry „štronzo“.


Novoroční dramatizace

Pomůcky: vyrobené papírové náramky (z tvrdého bílého papíru A4) znázorňující hodinky pro každé dítě

Postup:

 • Děti utvoří kruh, ve kterém probíhá celá tato dramatizace.
 • Báseň:

Nesem vám, lidičky, nesem vám novinu! (ruce si opřeme vedle úst a nahlas zvoláváme)
Starý rok překročil osudnou hodinu.
(starý rok – oběma palci ukazujeme za sebe, poté naznačujeme překročení)
Nesem
vám, lidičky, nesemvám vzkaz, (nesem’ – běh na místě; vzkaz – rukama předvádíme obálku)
že ten rok letošní začíná včas.
(pochodování na místě, ukazování na vyrobené hodinky, úsměvy)

Tip! Jakmile si tuto dramatizaci s dětmi několikrát zopakujete, můžete dětem navrhnout, že si mohou zahrát na herce v krátkém filmu pro své rodiče. Poté můžete tuto dramatizaci natočit a poslat rodičům jako novoroční pozdrav.


Za celý tým INFRA, s.r.o., Vám přeji šťastné vykročení do nového roku, hodně zdraví a mnoho pedagogických radostí!

Autor: Kristýna Kapounková, pedagog na speciální ZŠ a SŠ

Vložte svůj komentář