Teambuildingy pro sborovny

Budujte vztahy mezi kolegy

Teambuilding pro pedagogický sbor je jednou z nejlepších forem, jak budovat pozitivní vztahy mezi kolegy. Základem každé takové aktivity je spolupráce. V širším smyslu jde však o jakoukoliv aktivitu, která utužuje tým, dobré vztahy a komunikaci.

Na teambuilding lze pohlížet i opačně, tedy jako na akci, na které se spolupracovníci poznají i z té nepracovní stránky, která je mnohdy přívětivější.

Týmové aktivity tak mohou uvolnit vybudované napětí, nebo zlepšit vztahy na pracovišti. Díky teambuildingu se mohou vytvořit nové přátelské vazby a posílit týmový duch, což přispívá k celkové spokojenosti a produktivitě týmu

Výhody školení v neformálním prostředí


  • Zlepšení komunikace mezi kolegy
  • Akreditované školení zábavnou formou (vzdělávací program z naší nabídky dle vašeho výběru)
  • Zdokonalení týmové spolupráce

  • Rozvoj kreativity a sebereflexe
  • Budování empatie mezi kolegy
  • Načerpání pozitivní energie