Mgr. Světlana Drábová

Světlana Drábová

Vzdělání

 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická - bakalářské studium speciální pedagogiky, ukončeno 2005 UJAK2007
 • Magisterské studium obor Speciální pedagogika

Praxe

 • Učitelka v MŠ
 • Pedagogická poradna Prodys - soukromá speciálně pedagogická praxe pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s SPU, SPUCH, ADD, ADHD, s vývojovou dysfázií, poruchami autistického spektra, Downovým syndromem…) - soukromý speciální pedagog
 • Místopředsedkyně OS Prodys
 • DÚSP Tloskov - alternativní a augmentativní komunikace, poradce rané péče
 • DÚSP Tloskov - vedoucí služby Raná péče (zavádění standardů kvality sociálních služeb v praxi)

Publikační činnost

 • Odborné časopisy – Moderní psychologie, Učitelské noviny, Dieťa (SK), Batoľa (SK)
 • Spolupráce s ČT - Sama doma, Nova - Snídaně s novou

Zaměření

 • Ergonomie a rozvoj dětské kresby

 • Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti
 • Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PAS
 • Poruchy pozornosti a SPU - jejich náprava
 • Poruchy pozornosti a SPUCH

Kurzy

Ergonomie a rozvoj dětské kresby

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.11.2024, 22.11.2024, 13.12.2024