Aktivita do hodin: Svět v souvislostech s pomocí Blue-Bota

Připravili jsme pro vás další tip na aktivitu do hodin. Tentokrát se jedná o využití Blue-Bota pro zpestření výuky i v jiných hodinách, které na první pohled s informatikou nemají nic společného.Pomůcky

  • Blue-Bot (zvládne to i Bee-Bot)
  • držák na pero pro Blue-Bot/Bee-Bot
  • vytištěné obrázky vámi vybraného tématu (o straně 15 cm – krok robota)


Motivace

Svět kolem nás je složitý a zvláště pro děti může být obtížné se v něm vyznat. Pojďme si informace, které známe, propojit pomocí vzdělávací pomůcky Blue-Bot. Právě zajímavé propojení dětem již známých informací zpestří výuku více než jen učení stále nových. Vyberme téma, které nás zajímá a potřebujeme si v něm udělat jasno nebo si jen rozšířit znalosti. Co třeba živočišné produkty? Vědí žáci, že sníh na jejich dezertu je vyšlehaný bílek, který pochází z vajec slepic?

Postup

Vytvořte si nástěnku ve formě sloupcového schématu z obrázků propojených spojnicemi, které nakreslí Blue-Bot.

1. Vytvořte společně na flipchartový papír (s rastrem 15 cm nebo pod průhlednou podkladovou podložku) 3 sloupce z obrázků, přičemž v 1. sloupci budou obrázky zvířat (např. kráva), ve 2. sloupci obrázky nezpracovaných produktů (např. mléko) a ve 3. sloupci obrázky zpracovaných produktů (např. máslo).

Podložka pro Blue-bota

2. Nyní kolem obrázků vytvořte s dětmi kruh a na obrázek libovolného zvířete položte Blue-Bota.Diskutujte s dětmi, se kterými produkty ho v dalších sloupcích propojíte a proč. Míru ponechání diskuze čistě mezi dětmi zvolte dle věku dětí a náročnosti tématu.

3. Stanovte si dráhu např. pomocí TacTile čtečky nebo laserového ukazovátka, pro kterou robota naprogramujete.

4. Spusťte sekvenci Blue-Bota a sledujte, zda se vám jej podařilo naprogramovat správně. V případě chyby ji opravte zadáním nových pokynů. Pokud potřebujete snazší postup, rozfázujte si dráhu na kratší úseky, např. jen mezi dvěma sloupci.

5. Jakmile jste Blue-Bota naprogramovali správně, nechejte jej projet dráhou ještě naposled – tentokrát s nasazeným držákem na pero. Dráhu zapište a vznikne tak schéma správného řešení – se spojnicemi.

Podložka pro Blue-bota

Tipy pro praxi

Postupujte společně v tvorbě dalších spojnic, dokud nebudou všechny obrázky logicky propojeny. Pokud máte více Blue-Botů, můžete je používat současně a zapojit tak více žáků. V každém případě můžete rozdělit role, tedy někdo stanovuje správné obrázky z dalších sloupců, někdo vytyčuje dráhu, někdo programuje robota atp. Diskutujte nad možnostmi, jaké další produkty můžeme do 3. sloupce přidat, například místo másla smetanu, sýr, jogurt a podobně. Uvažujme, která další užitná zvířata známe, a přidejme další sady obrázků. Pokud necháme robota zapisovat spojnice např. permanentním fixem na další průhlednou fólii nad podložkou, můžeme kdykoliv fólii se spojnicemi odejmout a mít slepou „mapu“ pro písemku.

Další a náročnější varianty

Aktivitu můžeme pro starší žáky připravit náročnější. Můžeme přidávat do schématu nejen další řádky, ale i další sloupce – ve 4. sloupci by mohl být další krok zpracování suroviny, např. buchta, do níž se přidává máslo anebo sníh z bílků. Můžeme zvolit náročnější témata, například najděte cestu predátorovi ke kořisti, houbám ke kořenům spřáteleného stromu, odpadkům do správného kontejneru… nebo jen tvořte vlastní příběhové linie.

Starší žáci mohou vytisknout vlastní fotografie zajímavých míst (nebo stromů atp.), která potkali na výletě. Úkolem pak může být projet Blue-Botem fotografie těchto míst v pořadí, v jakém jste je navštívili. Výukově důležité body výletu si tak žáci zapamatují mnohem déle a hravě si je mohou kdykoliv připomenout.

Vzdělávací východiska s ohledem na tzv. novou informatiku

Pomocí editovatelného modelu si žáci vytvořili zjednodušené znázornění skutečnosti a navíc nástěnku jako vlastní studijní materiál. Uvědomili si, co je potřebné k naprogramování robota, aby vytvořil spojnice s lomy 90 stupňů: tedy nejen cestu znát, ale umět ji i strojově zadat.Toto je jen špička ledovce. Pro detailní postup a doporučení z praxe se přihlaste na webinář nebo kontaktujte autora pro realizaci projektového dne u vás ve škole.

Ing. Tomáš Driml, www.tomasdriml.cz

Zdroj obrázků: Pixabay.com

Vložte svůj komentář