Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

VZD00341
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468MSMT-15138/2023-6-494
Zaměření kurzu (kategorie)
StudiaPrevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
školní metodik prevence

Specializační studium

Akreditované studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují (nebo by chtěli pracovat) na pozici školního metodika prevence. Je vytvořeno podle standardu MŠMT a vyhlášky č. 317/2005 Sb. (§ 9 písm. c).

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

V rámci prvního roku studia účastníci vypracují ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Tuto práci dále účastníci ve druhé polovině studia rozšíří o techniky interaktivní práce se třídou nebo o provedení diagnostiky žáka či školní třídy a vypracují tak závěrečnou práci. V závěru studia proběhne obhajoba závěrečné práce a ověření orientace se v problematice.

Komu je určeno

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.; druh aprobace není rozhodující.

Hodinová dotace

KOMBINOVANÉ STUDIUM v rozsahu 250 vyuč. hodin (226 vyuč. hodin on-line přímé výuky, z toho každý semestr prezenční setkání), 24 hodin prezenčních stáží. Studium je rozděleno do dvou let. 

Odborná stáž

Každý účastník absolvuje prezenčně stáž v rozsahu 24 vyuč. hodin na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Stáž je započítána v celkovém rozsahu vzdělávacího programu.

Cílem studia je:

 • prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování (práce s jednotlivci i celou třídou)
 • příprava školních metodiků prevence pro samostatné vyhledávání postižených žáků
 • naučit účastníky studia diagnostikovat
 • připravit účastníky na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží
 • komplexní zkvalitnění komunikačních dovedností

Obsah studia - tematické bloky:

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči. jakožto osobami odpovědnými za výchovu
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence

Hodnocení od našich absolventů

 

"Moc děkuji za milá pozvání na každé setkání a skvělou péči, která nám je věnována nejen společností infra,ale také lektorkami, které nás vzdělávají."

Klára

absolventka studia

 

"Paní magistra Forýtková je úžasná, je vidět, že problematice rozumí a je vždy ochotná a schopná nám poradit."

Markéta

absolventka studia

 

"Vědomosti paní Kropíkové jsou neuvěřitelné. Obětavost a práce pro tým je skvělá. Velká pochvala pro infru za organizaci."

Petra

absolventka studia

 

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Simona Krausová

 

mob.: +420 770 157 109

e-mail: krausova@infracz.cz  

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

školní metodik prevence

Specializační studium

Akreditované studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují (nebo by chtěli pracovat) na pozici školního metodika prevence. Je vytvořeno podle standardu MŠMT a vyhlášky č. 317/2005 Sb. (§ 9 písm. c).

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

V rámci prvního roku studia účastníci vypracují ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Tuto práci dále účastníci ve druhé polovině studia rozšíří o techniky interaktivní práce se třídou nebo o provedení diagnostiky žáka či školní třídy a vypracují tak závěrečnou práci. V závěru studia proběhne obhajoba závěrečné práce a ověření orientace se v problematice.

Komu je určeno

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.; druh aprobace není rozhodující.

Hodinová dotace

KOMBINOVANÉ STUDIUM v rozsahu 250 vyuč. hodin (226 vyuč. hodin on-line přímé výuky, z toho každý semestr prezenční setkání), 24 hodin prezenčních stáží. Studium je rozděleno do dvou let. 

Odborná stáž

Každý účastník absolvuje prezenčně stáž v rozsahu 24 vyuč. hodin na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Stáž je započítána v celkovém rozsahu vzdělávacího programu.

Cílem studia je:

 • prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování (práce s jednotlivci i celou třídou)
 • příprava školních metodiků prevence pro samostatné vyhledávání postižených žáků
 • naučit účastníky studia diagnostikovat
 • připravit účastníky na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží
 • komplexní zkvalitnění komunikačních dovedností

Obsah studia - tematické bloky:

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči. jakožto osobami odpovědnými za výchovu
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence

Hodnocení od našich absolventů

 

"Moc děkuji za milá pozvání na každé setkání a skvělou péči, která nám je věnována nejen společností infra,ale také lektorkami, které nás vzdělávají."

Klára

absolventka studia

 

"Paní magistra Forýtková je úžasná, je vidět, že problematice rozumí a je vždy ochotná a schopná nám poradit."

Markéta

absolventka studia

 

"Vědomosti paní Kropíkové jsou neuvěřitelné. Obětavost a práce pro tým je skvělá. Velká pochvala pro infru za organizaci."

Petra

absolventka studia

 

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Simona Krausová

 

mob.: +420 770 157 109

e-mail: krausova@infracz.cz  

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň,
Termín kurzu
11.09.2024 - 13.05.2026
Město konání
On-line+Praha
Poznámka k termínu
Středa (1x za 14 dní, v čase 8.30 - 16.00 h.)
Adresa místa konání
On-line+VIC ČVUT, Jugosl. partyzánů 1580, Praha 6
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
25 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň,
Termín kurzu
07.10.2024 - 16.06.2026
Město konání
On-line+Praha
Poznámka k termínu
pondělí, úterý (1x14 dnů, 14.00-17.15 h.)
Adresa místa konání
On-line+VIC ČVUT, Jugosl. partyzánů 1580, Praha 6
Hodinová dotace kurzu
250
Vhodné i pro šablony
ANO
25 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob