ŘEČ-013.2 Pozdravy a představení v předškolní

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01755
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Využití: Podrobná metodika jedné z úvodních hodin předškolní angličtiny. Děti pomocí dramatizace procvičují pozdravy a představování se. Hravou formou se seznamují s pokyny, které budou využívat během celého roku, sluchově je rozlišují a pohybově na ně reagují.

Směřujeme ke kompetencím - napodobit pohyb podle vzoru a pokynu, orientovat se v prostoru, rozvíjet postřeh a soustředění se (BIO), rozvíjet a procvičovat aktivní a pasivní slovní zásobu AJ, vědomě využívat všech smyslů, učit se podle instrukcí, prožívat radost z poznaného a zvládnutého, respektovat pravidla, organizovat hru, vést rozhovor, domluvit se slovy a gesty (PSY), spolupracovat s ostatními, navazovat kontakty (INT), utvořit si představu o pravidlech společenského chování (SOC), vzbudit zájem o cizí jazyk a kulturu (ENV)

Činnosti - dramatizace krátkých scének z běžného života lidí, pohybové hry, hry s pravidly, pohybové hádanky, nácvik a procvičování anglických slov, práce s pracovním listem

Využití: Podrobná metodika jedné z úvodních hodin předškolní angličtiny. Děti pomocí dramatizace procvičují pozdravy a představování se. Hravou formou se seznamují s pokyny, které budou využívat během celého roku, sluchově je rozlišují a pohybově na ně reagují.

Směřujeme ke kompetencím - napodobit pohyb podle vzoru a pokynu, orientovat se v prostoru, rozvíjet postřeh a soustředění se (BIO), rozvíjet a procvičovat aktivní a pasivní slovní zásobu AJ, vědomě využívat všech smyslů, učit se podle instrukcí, prožívat radost z poznaného a zvládnutého, respektovat pravidla, organizovat hru, vést rozhovor, domluvit se slovy a gesty (PSY), spolupracovat s ostatními, navazovat kontakty (INT), utvořit si představu o pravidlech společenského chování (SOC), vzbudit zájem o cizí jazyk a kulturu (ENV)

Činnosti - dramatizace krátkých scének z běžného života lidí, pohybové hry, hry s pravidly, pohybové hádanky, nácvik a procvičování anglických slov, práce s pracovním listem

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Rozvíjí se
Postřeh
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Burianová Vladimíra