ŘEČ-012.2 První hodina angličtiny u předškoláků

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01712
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Využití: Podrobná metodika první hodiny angličtiny pro předškoláky. Seznámení děti s mluvenou formou AJ, s jednoduchými společenskými obraty - pozdravy, představením se. Seznámení dětí se základními pokyny, které budou používat během hodin angličtiny.

Směřujeme ke kompetencím - vědomě reagovat pohybem na pokyny učitelky, napodobit pohyb podle vzoru (BIO), získávat aktivní a pasivní slovní zásobu AJ, porozumět slyšenému, domlouvat se gesty, naučit se zpaměti krátké texty (PSY), navazovat kontakty s dospělými, dodržovat pravidla (INT), uplatňovat návyky společenského chování (SOC), vzbuzení zájmu o cizí jazyk a kulturu (ENV)

Činnosti - dramatická hra s loutkou, hudebně-pohybové hry, nácvik písně, nácvik a procvičování anglických slov, práce s pracovním listem

Využití: Podrobná metodika první hodiny angličtiny pro předškoláky. Seznámení děti s mluvenou formou AJ, s jednoduchými společenskými obraty - pozdravy, představením se. Seznámení dětí se základními pokyny, které budou používat během hodin angličtiny.

Směřujeme ke kompetencím - vědomě reagovat pohybem na pokyny učitelky, napodobit pohyb podle vzoru (BIO), získávat aktivní a pasivní slovní zásobu AJ, porozumět slyšenému, domlouvat se gesty, naučit se zpaměti krátké texty (PSY), navazovat kontakty s dospělými, dodržovat pravidla (INT), uplatňovat návyky společenského chování (SOC), vzbuzení zájmu o cizí jazyk a kulturu (ENV)

Činnosti - dramatická hra s loutkou, hudebně-pohybové hry, nácvik písně, nácvik a procvičování anglických slov, práce s pracovním listem

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Burianová Vladimíra