Příběh odpadkového krále

Popis projektu

Unikátní celoroční projekt pro celé třídy mateřských a základních škol - Příběh odpadkového krále, který seznámí děti zábavnou, ale hlavně reálnou formou s tříděním a zpracováním odpadů, významem recyklace a ochrany životního prostředí.

Aktivity a činnosti celého projektu jsou vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku od 4 do 7 let v rámci environmentální výchovy ve školce a ve škole v rámci hodin Prvouky nebo předmětu Člověk a jeho svět.

Postupně si s dětmi pomocí celého projektu projdete základní informace, které by měly děti znát a postupně si je budou jednotlivými aktivitami, úkoly a povídáním rozšiřovat.

Většina pomůcek je využitelná opakovaně, variabilně a prakticky na různé doplňkové aktivity. Vyrobena z recyklovatelných či ekologicky přijatelných materiálů v podobě kartonu nebo recyklovaných látek. 

Proč to děláme?

Stále se nedaří, aby se třídění odpadu a ochrana přírody stala součástí každodenního života dětí, ale také rodičů.

Cílem tohoto projektu je podpořit snahu vybudovat v dětech správné návyky v přístupu k našemu okolí, zdraví, ochraně přírody a pomoci dětem porozumět pojmům jako je recyklovatelný odpad, dále nevyužitelný odpad, zdroje vyměnitelné energie, obnovitelné zdroje, ekologie a ochrana životního prostředí.

Projekt probíhá od září do června. Je tedy na celý školní rok a je rozdělen do ročních období. Každý produkt obsahuje metodiku pro pedagoga, jak s daným produktem pracovat a co u dětí rozvíjí.

Vize projektu

Pravidelné opakování informací o třídění odpadů formou her během celého školního roku pomůže vytvořit návyk k ekologii jako přirozené součásti života.

Děti se naučí chránit a šetřit přírodu a její obnovitelné zdrojeAktivně třídit odpad doma i ve škole, jít příkladem a nenapomáhat rozšiřování hromadných skládek a úložišť netříděného odpadu.

Být všímavý k sobě a ke svému okolí, uvědomit si, že prostředí, ve kterém žijeme je nejen našim domovem, ale i domovem rostlin a zvířat.

Poděkování: Jsme velmi hrdí na to, že při výrobě spolupracujeme s chráněnými dílnami. Konkrétně s Truhlárnou u Vítka společně s DOZP Kytlice a Vrátka, z.s. Tímto jim moc děkujeme za spolupráci.

Příběh projektu

Celý příběh odpadkového krále je postaven na motivačním příběhu o 6 lesních zvířátkách.

Zvířátka popisují různé situace: odpadky v lese - obaly, PET lahve, rozbitou lahev, pneumatiky, nedopalky, odřezané kůry stromů, pošlapané borůvčí, hluk apod.

Každé zvířátko je ambasadorem jednoho druhu tříděného odpadu a vysvětluje dětem, jak se s daným odpadem má zacházet, a co se s ním po vytřídění dá dělat dále.

Obsah projektu

Celoroční projekt nabízí ucelený přístup k vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí, což jim umožní lépe pochopit svět kolem sebe a význam svých každodenních rozhodnutí pro budoucnost naší planety.

Součastí projektu je 1x kniha s metodickými pokyny pro pedagogy, motivačními příběhy, úkoly, básničkami a informacemi, 25x pracovní sešit pro děti, 1x EKOpokusy, 1x bojová hra včetně 25 ks seedbombs, 1x soubor naučných her, 1x hmyzí hotel a instruktážní video pro pedagogy s ukázkou jak s celoročním projektem pracovat.

Více informací o konkrétních produktech naleznete níže a můžete se také podívat na video s ukázkou celého projektu, které naleznete ZDE.

Kniha s metodikouKniha s metodikou

Motivační příběh o zvířátkách v knížce. Součástí knihy bude vzdělávací část pro děti s otázkami a informace o třídění odpadu a ekologii a metodický návod pro pedagogy.

Příběh bude obohacen básničkami a hádankami pro děti.

Pracovní sešitPracovní sešit

Pracovní sešit s motivem zvířátek v lese a v prostředí kolem lesa pro děti ve věku 4-7 let. Obsahuje úkoly na procvičování grafomotoriky, matematické gramotnosti, prvouky a vzdělávání o třídění odpadů.

Součástí budou také křížovky, omalovánky, hledání rozdílů a vystřihovánky.

EKO pokusyEKOpokusy

Krabička s pokusy obsahuje kartičky s úkoly pro rozvoj badatelské, polytechnické a enviromentální gramotnosti. Na každé kartičce jsou popsány potřebné suroviny k provedení pokusu, slovní i obrázkový popis. Sada bude obsahovat také základní pomůcky a potřeby k provedení pokusu.

Příklady pokusů: výroba ručního papíru, pokusy s vyměnitelnou energií, výroba z recyklovatelných materiálů, výroba herbáře, zkoumání rozkladu potravin a materiálů.

Bojová hraBojová hra

Hra v přírodě na principu „Šipkované“. Plnění úkolů, zkoumání přírody, procházka lesem. V rámci hry se děti učí o dané problematice díky plnění úkolů a odpovídání na různé otázky.

Na konci hry dostanou děti jako dárek ekologický produkt seedbomb (kuličku se semínky lučních květin k zasazení).

Soubor naučných herSoubor naučných her

Bitva o trůn odpadkového krále je vzdělávací soubor 5 karetních her pro celou třídu. Úkolem hráčů je pomáhat zvířátkům uklízet a naučit se správně třídit odpad, který se v lese objevil. Každý hráč musí prokázat své dovednosti a schopnosti, jako jsou postřeh, rychlost, obratnost, dobrá paměť a umět se správně rozhodnout.

Jednotlivé hry jsou určené pro 2 až 5 hráčů, ale při správném rozvržení her zabavíte naráz celou třídu. Jsou rychlé, dynamické a zábavné. Každá hra trvá přibližně 15-20 minut a je vhodná pro děti od 4 let.

Všechny hry jsou uspořádány tak, aby se děti o ekologii a třídění odpadu učily postupně, od jednodušších her až po ty složitější. Tento soubor her je výbornou cestou, jak děti hravou formou seznámit s důležitostí recyklace a ochrany životního prostředí.

Soubor naučných herHmyzí hotel

Krabička s kostrou hmyzího hotelu ze dřeva a manuálem obsahujícím informace, jak hotel sestavit, a jaké materiály použít jako výplň hmyzího hotelu, aby přilákaly co nejvíce hmyzích obyvatel.

Děti si mohou na vycházce se školou nasbírat přírodní materiály, které do hotelu vloží. Například klacíky, kůru, šišky různých druhů stromů atd.

Tipy pro školy jak financovat celoroční projekt

• Oslovte svého zřizovatele

• Oslovte odbor životního prostředí vašeho města nebo kraje

• Oslovte komerční společnosti ve vašem regionu, které často podporují vzdělávací ekologické iniciativy

• Oslovte místní akční skupiny (MAS, MAP)

• Finančními prostředky ze šablon, které lze z části využít i na nákup pomůcek

Proč se stát partnerem celoročního projektu?

Využijte financování celoročního projektu k propagaci vaší společnosti.

• Na každém produktu bude logo vaší společnosti, tedy i na těch, co děti dostanou domů

• Logo vaší společnosti umístíme na webové stránky projektu

• Projekt podporuje Corporate Social Responsibility (CSR) a principy cirkulární ekonomiky

• Partneři projektu budou představeni na našich sociálních sítích (50 000+ sledujících) a informace o nich budou i součástí newsletterů (mail)

Cena a platební podmínky

Cena celoročního projektu: 15 000 Kč s DPH

Projekt je vhodný pro celou třídu. Při počtu 25 žáků tak vychází měsíční náklad na jednoho žáka pouze na 60 Kč. (10 výukových měsíců)

Objednavá škola: Ihned - zálohová faktura 50 % (7 500 Kč s DPH) | Po doručení - faktura 50 % (7 500 Kč s DPH)

Objednává sponzor pro školu: Ihned - zálohová faktura 100 % (15 000 Kč s DPH)

Chcete se na něco zeptat?

V případě dotazů můžete kontaktovat naše kolegy ze zákaznické podpory, kteří vám rádi pomohou a zodpoví všechny vaše dotazy.

Kontakt: Zákaznická podpora | +420 568 851 733infracz@infracz.cz

Kontakt: Lucie Střítecká | +420 567 770 550stritecka@infracz.cz

Kontakt: Nikola Fischerová | +420 771 240 076 | fischerova@infracz.cz

Do projektu se již zapojily tyto společnostiProjekt zajišťují společnosti Infráček s.r.o. (výrobce) a INFRA, s.r.o. (distributor).