Popletená pohádka vhodná k adaptaci

Září je obdobím adaptace na nové prostředí – pro nové školkáčky i školáčky. Pro některé starší děti je opětovné zvykání si na již známé prostředí také nelehkým obdobím.

Dnes vám přinášíme pohádku, která má děti seznámit s tím, co je bude ve školce či škole čekat. Jedná se však o popletenou pohádku, takže děti mají za úkol opravit to, co je v ní špatně. Na konci pohádky naleznete náměty pro práci a otázky pro děti.

Jelikož je režim dne v mateřské a základní škole odlišný, naleznete níže dvě verze pro jednotlivý stupeň vzdělávání. Kurzívou jsou označená chybná slova.

Popletená pohádka pro děti z mateřské školy

Milé děti, jmenuji se Adélka a chci vám povědět o tom, jak jsem šla poprvé do školky. Skončilo léto a maminka mě budila, abych už šla do školky, protože paní popelářky na mě už čekají. Těšila jsem se na hračky a nové kamarády, ale trochu jsem se bála, protože jsem nevěděla, jak bude školka vypadat. Když jsme s maminkou otevřely dveře, všude byla hromada bačkůrek, holčičky, chlapečci, maminky a tatínci. V šatně jsem si sundala mikinu a nechala jsem si boty. Přece nebudu chodit v bačkůrkách ve školce, kdo to kdy viděl? Chvilku jsme si s dalšími dětmi hrály s hračkami, potom jsme si sedly do trojúhelníku a paní popelářka začala mluvit. Zahrály jsme si nějakou hru a pan školník nám dal jogurt s křupinkami – to byla ale výborná večeře! Potom jsme šly na hřiště a za chvilku už pro nás přišli rodiče. Ve školce to bylo bezva! Zítra vstanu brzy, abych ve škole byla jako první.

Náměty pro práci s popletenou pohádkou:

 • Před čtením pohádky dětem vysvětlete, že se tam zatoulal „chybovníček“ a některé části jsou popletené.
 • Domluvte si nějaké znamení, jak děti zareagují, pokud uslyší něco popleteného – např. tlesknutí, dupnutí (u mladších dětí doporučuji tuto aktivitu zařadit až při druhém čtení). Při druhém čtení mohou starší děti spočítat, kolikrát zazní slovo „popelářka/popelářky“.
 • Seznamte děti se zaměstnanci školky – nejprve pomocí obrázků, popovídejte si o tom, co ve školce dělají. Poté obejděte školku a jednotlivé zaměstnance společně s dětmi pozdravte – můžete jim společně nakreslit obrázek charakteristický pro jejich práci, jako výzdobu na dveře (uklízečka – mop a kyblík s vodou; kuchařka – vařečka…)
 • Společně opravte jednotlivé chyby (pokud máte smíšenou třídu, učiňte starší děti důležitými – průvodci mladších dětí).
 • Kontrolní otázky:

‒        Adélka vyprávěla, že skončilo léto. Co je teď za roční období?

‒        Co dělají popeláři a co dělají paní učitelky?

‒        Proč chodíme ve třídě v bačkůrkách?

 • Ukažte si, jak vypadá trojúhelník a jak kruh. Nechte děti přinést nějakou hračku v těchto tvarech.
 • Zatancujte si na písničku „Popeláři“ od Míši Růžičkové (naleznete na YouTube).

Děti sedí v kruhu

Popletená pohádka pro děti ze základní školy

„Crrr!“ Musím vstávat, už je 8. září, první školní den. První školní den je vždycky nejdelší, jsme tam skoro až do večera. Rychle jsem si oblékla sukni a triko a s tatínkem jsem vyrazila do školy. Ve dveřích do třídy už stála paní moderátorka, která se usmívala na všechny děti. Na každého už čekala lavice a na ní nachystaný balíček. Co v něm asi tak bylo? No přece morče, zubní kartáček a lampa. Paní moderátorka křídou něco píše na velkou zelenou gumu. Potom se všichni přesuneme na koberec. Usadíme se do tvaru obdélníku, přesně jako sluníčko. Házíme si míčem a každý u toho řekne své jméno. Paní moderátorka se nás zeptala, jaká pravidla bychom chtěli ve třídě dodržovat. „Budeme se překřikovat!“ zavolal Honzík. „Správně. A dále?“ řekla paní učitelka. „Nebudeme běhat po třídě,“ řekla Andulka. Adámek se hned přidal: „Budeme po sobě uklízet hračky.“ Na to hned reagovala Janička: „Já bych chtěla, abychom běhali po chodbě.“ Protože už mělo za chvilku zvonit, vzala si slovo paní učitelka: „Děti, pravidla dořešíme zítra. Budu se na vás moc těšit! Nezapomeňte aktovku, svačinu s pitím a papouška.“

Náměty pro práci s popletenou pohádkou:

 • Před čtením pohádky dětem vysvětlete, že se tam zatoulal „chybovníček“ a některé části jsou popletené.
 • Domluvte si nějaké znamení, jak děti zareagují, pokud uslyší něco popleteného – např. tlesknutí, dupnutí.
 • Řekněte dětem, že pohádku přečtete ještě jednou a jejich úkolem je spočítat, kolikrát zaznělo slovo „moderátorka“.
 • Vysvětlete dětem pojem moderátorka (pokud ho neznají). Povídejte si o tom, jaké zaměstnání by děti chtěly v budoucnosti dělat.
 • Společně opravte jednotlivé chyby.
 • Kontrolní otázky:

‒        Jaký den začíná 1. školní den? Jaká další data si pamatujete? (narozeniny, svátek, Štědrý den…)

‒        Co má společného práce moderátorky a paní učitelky? Co mají společného a co se liší?

‒        Co jste měly v balíčku, který jste dostaly první školní den?

‒        Která pravidla byla správná a která ne?

 • Domluvte si s dětmi třídní pravidla, znázorněte je a umístěte je na viditelné místo.
 • Ukažte si, jak vypadá obdélník a jak kruh. Nechte děti tvary nakreslit na tabuli a poté přinést nějakou věc ze třídy v těchto tvarech.
 • Zatancujte si na písničku „Školka už mává“ od Karola a Kvída (naleznete na YouTube).

Článek pro vás napsala:

Kristýna Kapounková, učitelka speciální ZŠ a SŠ

Vložte svůj komentář