Co jsou PDF publikace?

Publikace jsou pouze v elektronické podobě ke stažení z internetu přímo do vlastního PC. Výhodou je nízká cena, rychlé dodání a úspora poštovného.

K otevření PDF souboru je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
Stáhnout si jej můžete zde.

více

 

Připravme se na budoucí prvňáčky

Připravme se na budoucí prvňáčky

Nová PDF publikace věnovaná přípravě zápisu budoucích prvňáčků.

V souboru jsou zpracovány úkoly z oblasti hrubé a jemné motoriky, laterality, čísel a tvarů, dále zrakových, sluchových, rozumových a komunikačních dovedností, grafomotoriky a základních údajů, které by o sobě dítě mělo při zápisu vědět (např. jméno, adresa, sourozenci apod.). Každá oblast obsahuje několik námětů k práci s dětmi.

Úkoly mají střední obtížnost, nebo lehčí a těžší variantu pro případ, že dítě střední obtížnost nezvládá, nebo naopak.

Publikace obsahuje popis stanovišť, úkoly a pracovní listy na kopírování.

Rozsah: 30 stran

Cena: 80,-

více

 

Geometrie na I. stupni

Geometrie na I. stupni

Elektronická publikace na 30 stranách obsahuje náměty na výuku základů geometrie na I. stupni jako jsou: osová souměrnost, geometrická představivost, nácvik přesnosti a orientace ve schématu, rovinné útvary atd.

Těmito jednoduchými náměty zpestříte hodiny matematiky a nadchnete žáky pro geometrii.

30 stran

Cena: 80,-

více

 

Hravá matematika

Hravá matematika

V obsahu této elektronické publikace najdete 60 stran námětů na matematické rozcvičky a hry pro žáky I. stupně. Najdete zde inspirace k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení nebo pamětné počítání, logické operace, trénování paměti.

 

Cena: 160,-

více

 

Vánoční inspirace do výuky

Vánoční inspirace do výuky

Výběr metod a inspirací vydaných v rámci aktualizací KAFOMETU pro základní školy s tematikou Vánoc Vás může inspirovat k zpestření a oživení výuky a udržení pozornosti žáků v době, kdy už se těší na Vánoční prázdniny.

Obsahuje 95 stran metod do předmětů: čeština, matematika, německý jazyk, hudební, pracovní a výtvarná výchova, projektové vyučování a další.

Cena: 200,-

Objednat zde.

více

 

Opakování angličtiny

Opakování angličtiny

Soubor metodických příspěvků do AJ pro I. stupeň s pracovními listy+anglické pexeso. 48 stran formátu A4.

Cena: 130 Kč

Objednat zde.

více

 

Nápadník pro žáky se SPUCH

Nápadník pro žáky se SPUCH

Nápadník pro žáky se SPUCH je výborným pomocníkem pro učitele na I. stupni, kteří mají ve svých třídách žáky s poruchami učení a chování.

V publikaci najdete nejen teoretický vhled do problematiky specifických poruch učení, ale také náměty pro jejich reedukační činnost v rámci běžných vyučovacích hodin na základní škole. Publikace obsahuje 66 stran pracovních listů pro hodiny českého jazyka, prvouky a přírodovědy.

Pracovní listy lze s úspěchem použít při individuální i skupinové práci s integrovaným žákem v běžné třídě, rovněž ve specializovaných třídách nebo v dyslektických skupinách či kroužcích. Výhodou všech uvedených pracovních listu je možnost okamžité zpětné vazby, poslouží rovněž i k sebehodnocení žáka (s přesným definováním co se žákovi podařilo a co nikoliv).

Cena: 180 Kč

Objednat zde.

více

 

SOUBOR PRACOVNÍCH LISTŮ PRO MATEMATIKU NA I. STUPNI

SOUBOR PRACOVNÍCH LISTŮ PRO MATEMATIKU NA I. STUPNI

95 stran metodiky a pracovních listů na opakování učiva z matematiky. Sčítání, odčítání, násobení a dělení od 1. po 5. ročník. Stačí pouze vytisknout požadovaný počet a rozdat žákům. Metodiky byly vydány před lety v aktualizacích KAFOMETU pro základní školy. Nyní jsme je rozšířili o pracovní listy. Celou PDF publikaci dostali naši klienti v rámci věrnostního programu zdarma.

Cena: 200,- Kč                    Objednat můžete zde.

více

 

ROZMANITOST PŘÍRODY

ROZMANITOST  PŘÍRODY

Projekt na opakování a procvičování učiva Vám na 135 stranách poskytne pracovní listy a metodiku rozdělenou do 6 tematických týdenních celků. Osou projektu je prvouka, ale současně jsou využívány mezipředmětové vztahy do češtiny, matematiky, pracovních činností. Ústředním tématem je LÉTO a jednotlivé celky se věnují létu v lese, na poli, na louce, u rybníka. Pracovní listy jsou využitelné i jednotlivě na krátké zopakování. Celý projekt byl realizován ve druhém ročníku základní školy.

Cena: 250,- Kč                    Objednat můžete zde.

více

 

Dějiny umění ve výtvarné výchově

Dějiny umění ve výtvarné výchově

Ve třech navazujících dílech jsou netradičně zpracované dějiny uměleckých slohů s důležitým využitím mezipředmětových vazeb výtvarné výchovy k dějepisu, občanské výchovy, literární výchovy i výchovy hudební. Metoda nabízí možnost předložit témata dětem jinak, netradičně, aby alespoň částečně čerpaly ze svých dějepisných znalostí a zároveň objevovaly a hrály si. Publikace obsahuje 52 stran pracovních listů s testy, kde děti formou hopsavých rébusů řeší zadané otázky. Pracovní listy stačí jenom vytisknout a rozdat žákům. Určeno pro II. stupeň.

Cena: 180 Kč

Objednat zde.

více

 

 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 18 záznamů