Co jsou PDF publikace?

Publikace jsou pouze v elektronické podobě ke stažení z internetu přímo do vlastního PC. Výhodou je nízká cena, rychlé dodání a úspora poštovného.

K otevření PDF souboru je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
Stáhnout si jej můžete
zde.

více

 

Rytířský rok ve školce

Rytířský rok ve školce

PDF publikace je sestavená z námětů vydaných v minulém roce v aktualizacích pro klienty  KAFOMETU pro mateřské školy.

Celoroční tematický celek je rozpracován do čtyř ročních období. Děti po celý rok provází rytíř Svojetický z hradu Kočkov a na každý měsíc rozdává úkoly. Jednotlivé úkoly jsou navázány na roční období nebo svátky, děti je plní formou různých pohybový her, grafomotorických cvičení, logopedických chvilek nebo tvořivých činností. Celek byl sestaven s cílem naučit děti umět pracovat ve skupině bez projevů rivality a získat smysl pro plnění pravidelných úkolů formou prožitku (příprava na vstup do školy).

Elektronická publikace obsahuje na 106 stranách náměty a pracovní listy.

Cena: 225,-

více

 

Příběhy o dětech a lidech

Příběhy o dětech a lidech

V elektronické publikaci najdete 12 originálních příběhů od Evy Hurdové, které vyprávějí příhody z běžného života. Příběhy o dětech a lidech, kteří žijí všude kolem nás, lze využít nejen k předčítání, ale především jako motivaci pro navazující aktivity s dětmi, přičemž důraz je kladen zejména na komunikaci a diskusi s dětmi na základě děje příběhu. Poslouží rovněž jako netradiční pomoc při vytváření pravidel chování a jednání v rámci třídy v mateřské škole.

 

Cena: 130,-

více

 

Příběhy o tom, proč se slaví mezinárodní dny

Příběhy o tom, proč se slaví mezinárodní dny

Každý z nás slaví v průběhu roku svátek a narozeniny. Tyto oslavy patří pouze nám a naší rodině. Přesto v kalendáři nalezneme data svátků, které může na celém světě najednou slavit mnoho lidí, někdy i téměř všichni lidé na celém světě. Příběhy o jednotlivých mezinárodních dnech se stávají nejen motivací pro diskusi a rozhovory s dětmi, ale vybízejí k různorodým aktivitám a činnostem s dětmi a otevírají dětem současně nové obzory pro poznávání světa.

V této elektronické publikaci najdete několik mezinárodních dnů z celého roku, na které Eva Hurdová napsala jednoduché motivační příběhy a Renata Špačková doplnila každý příběh o nabídku aktivit a činností. S dětmi si tak můžete některé významné dny v roce připomenout neobvyklou formou a vést je k  ohleduplnosti a sounáležitosti s druhými a s přírodou.

 

Cena: 160,-

více

 

Inkluze v mateřské škole

Inkluze v mateřské škole

V této elektronické publikaci najdete několik příspěvků věnujících se problematice dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Dnes již není výjimkou mít ve třídě dítě s ADHD, dyslexií, nebo s poruchou autistického spektra či nadané dítě. V publikaci najdete jak teorii k některým poruchám, tak praktické rady jak s těmito dětmi pracovat v mateřské škole.

(ADHD, Agresivní dítě, Autismus, dyslexie, nadané dítě ...)

80 stran

Cena: 180,-

více

 

Cvičíme s netradičním náčiním

Cvičíme s netradičním náčiním

Náměty, hry a aktivity pro cvičení s dětmi ve třídě i venku s netradičním i tradičním náčiním. 38 stran.

Cena: 105,-

Objednat zde.

více

 

Maminka řekla, tatínek pravil

Maminka řekla, tatínek pravil

Námět pochází z KAFOMETU pro základní školy a byl určen pro práci se žáky v první třídě. Soubor textů: „Maminka řekla, tatínek pravil“ lze snadno využít i při činnostech s dětmi předškolního věku ve věkové kategorii 5–6 let. Ve druhém pololetí školního roku již děti s nabízenými texty a pochopením slovního humoru obsaženého v nich nemají problém.

Cena: 80 Kč

Objednat zde.

více

 

Pohádkové počasí

Pohádkové počasí

10 originálních pohádek o počasí autorky Evy Hurdové, seznamuje děti zábavnou formou s různými druhy počasí po celý rok. Na každou pohádku navazují různé aktivity a tvořivé činnosti, kterými si děti upevní získané znalosti o počasí. PDF publikace má rozsah 26 stran.

Cena: 80,-

Objednat zde.

více

 

Pohybové hrátky v MŠ po celý rok

Pohybové hrátky v MŠ po celý rok

V PDF publikaci najdete několik námětu na pohybové hry a aktivity na různá říkadla, říkanky a rozpočitadla. Náměty jsou rozděleny do čtyř částí podle ročních období a v každé jsou použity říkadla a básně s motivem daného ročního období nebo lidové tradice. Na 20 stranách najdete dostatek námětů na pohybové aktivity po celý rok jak v třídě tak venku.

Cena: 80,-

Objednat zde.

více

 

Příběh jako motivace

Příběh jako motivace

V této elektronické PDF publikaci najdete originální příběhy paní Evy Hurdové tematicky zaměřené na Vánoce, Jaro a jarní zvyky, obyčeje a svátky a příběhy o rodině a rodinných vztazích. Ke všem příběhů jsou doplněny navazující aktivity a básničky, které dané téma upevní. Publikace obsahuje 33 stran.

Cena: 105,-

Objednat zde.

více

 

 1 2 3  |  další >>
strana: 1 / 3   celkem: 28 záznamů