On-line webinář

Jak webinář probíhá?

  • Webináře probíhají v on-line prostředí pro synchronní výuku. V průběhu kurzu uvidíte lektora na obrazovce svého počítače, notebooku, tabletu nebo telefonu.
  • Budete v přímém kontaktu jak s lektorem, tak s ostatními kolegy ze škol z celé ČR.
  • Obsah webinářů doplňujeme aktivitami a cvičeními v on-line prostředí.
  • Budete mít prostor pro dotazy prostřednictvím chatu nebo za použití mikrofonu.
  • Jeden den před termínem konání od nás obdržíte e-mail s odkazem k připojení do on-line místnosti.
  • Z každého webináře pořizujeme záznam. V případě zájmu si jej můžete vyžádat ke zpětnému zhlédnutí.

Výhody on-line webinářů

  • Nemusíte nikam cestovat. Potřebujete pouze počítač, tablet či telefon. Díky tomu efektivně využijete svůj čas a vytvoříte si své vlastní pohodlí.
  • Při účasti na webináři nejste závislí na konkrétním místě. Připojit se můžete odkudkoliv s podmínkou připojení k internetu.
  • Ušetříte náklady na cestování i ubytování.
  • V on-line prostředí se setkáte nejen s lektorem, ale i s dalšími učiteli z celé ČR, mnohdy i ze zahraničí.

Ukázky z webinářů

 

Kurzy

Asistent pedagoga jako člen týmu

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.10.2022

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.11.2022, 09.12.2022

Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.10.2022

Anglická gramatika hrou

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.10.2022

Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.10.2022

Integrace dětí cizinců do mateřských škol

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.10.2022, 02.12.2022

Tablet, mobilní telefon a fotografování

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.10.2023

Jazykový metodický kurz pro výuku anglického jazyka

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:60
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.10.2022

Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:29.09.2022

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole

Od 1 Kč
Lektor:Mgr. Hana Nádvorníková+další 1
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.10.2022, 02.11.2022, 11.11.2022

QR kódy ve výuce

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.11.2022

Kooperativní a párové metody učení

Od 1 Kč
Lektor:Mgr. Lukáš Javorek+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.10.2022, 08.12.2022

Jak přistupovat k dítěti s autismem

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:29.09.2022, 06.10.2022, 07.11.2022

Matematická gramotnost - Aktivity nejen do hodin matematiky

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.11.2022

Agrese a její řešení

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.01.2023

Stručný průvodce změnami RVP ZV

Od 1 Kč
Lektor:Anna Doubková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.10.2022

Studium pro koordinátory ŠVP 250 - on-line forma

Od 1 Kč
Lektor:Mgr. Jana Kazíková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.10.2022, 16.11.2022

Vlastní hodnocení mateřské školy

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.10.2022

Učíme informatiku na 1. stupni

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.10.2022, 20.10.2022

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole

Od 1 Kč
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková+další 1
Město konání:Praha+další 2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.10.2022, 07.11.2022, 02.12.2022
Hodinová dotace kurzu:8

Čtenářská a informační gramotnost

Od 1 Kč
Město konání:Brno+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.10.2022, 19.10.2022, 19.12.2022

Projektové vyučování v základním vzdělávání

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.10.2022, 07.11.2022, 28.11.2022

Jak vést obtížné manažerské rozhovory

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.10.2022, 23.11.2022

Psychohygiena učitele

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.10.2022, 14.11.2022

Hyperaktivita a poruchy chování v MŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.10.2022

Tablet v projektové výuce

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.11.2022

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:28.11.2022

Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.10.2022, 19.10.2022, 15.11.2023

Autismus II

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.12.2022

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.10.2022

Specializační studium pro koordinátory ICT

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.10.2022

Školní metodik prevence - kombinované studium

Od 1 Kč
Lektor:PaedDr. Zdeněk Martínek+další 2
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.10.2022, 17.10.2022, 09.11.2022

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzdělávání

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.10.2022

Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.10.2022

Efektivní řízení školy s důrazem na motivaci pracovníků

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.10.2022

Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.10.2022

Cyklus webinářů: Školní vzdělávací program v MŠ a jeho inovace

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.10.2022

Sociální klima třídy a role učitele

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.10.2022

Angličtina - Aktivity pro nejmenší studentíky

Od 1 Kč
Město konání:Brno+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.10.2022, 24.11.2022, 09.12.2022

Zásobník aktivit pro efektivní osvojení cizího jazyka (inovativní metody výuky cizích jazyků)

Od 1 Kč
Město konání:Brno+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.11.2022, 03.11.2022, 24.11.2022

Komiks ve výuce

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.10.2022

Komunikační dovednosti v praxi

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.10.2022

Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.10.2022

Specifické poruchy chování

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.10.2022, 08.12.2022

Motivace a motivátory ve školním prostředí

Od 1 Kč
Lektor:PhDr. Libor Kyncl+další 1
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.10.2022, 27.10.2022

Formativní hodnocení a role učitele

Od 1 Kč
Lektor:Mgr. Hana Švejdová+další 2
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.10.2022, 09.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022, 07.12.2022

Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.10.2022

Angličtina v pohybu

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.11.2022, 25.11.2022

Úpravy ŠVP v rámci InspIS (systém pro práci se ŠVP)

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.10.2022

Jak se orientovat v upraveném RVP ZV

Od 1 Kč
Lektor:Anna Doubková+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.10.2022

Logopedie každý den cíleně a hravě

Od 1 Kč
Lektor:Mgr. Martina Černá+další 1
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.10.2022, 13.12.2022

Autismus

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.11.2022

Stres a co s ním

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.11.2022

GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:28.11.2022

Ať není plánování noční můrou pedagoga

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.10.2022

MS PowerPoint pro učitele 2

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.09.2022

Finanční řízení školy aktuálně

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.10.2022

MS PowerPoint pro učitele 1

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.09.2022

Dítě s mutismem v běžné mateřské škole

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.11.2022

Alternativní zdroje financování

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:3
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.11.2022

Pedagogické intervence – její financování a vykazování

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:12.10.2022

Kognitivně-behaviorální přístupy k sebepoškozování v dětském a adolescentním věku

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.11.2022

Efektivní využití MS Office pro pedagogy

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:31.10.2022

Správná tvorba a čerpání FKSP

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.12.2022

GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.10.2022

Použití ICT ve výuce

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.10.2022

Efektivní využití Google dokumentů pro pedagogy

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.12.2022

Vlastní hodnocení základní školy

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.11.2022

Základní dokumentace školy očima advokáta

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Termín kurzu od:14.11.2022

Geometrie v rovině a prostoru na 1. stupni ZŠ

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.11.2022, 15.11.2022

Použití ICT v matematice

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.10.2022

Jak na výuku nové informatiky z pohledu vedení školy?

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.10.2022

Kooperativní a párové metody učení

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:31.10.2022

Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.11.2022

Obrázky a stavby v předškolním geometrickém vzdělávání

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.11.2022

Nebojte se angličtiny!

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Pracovně-právní vztahy ve školách

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Termín kurzu od:05.10.2022

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme?

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.12.2022

Správní právo ve škole

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Termín kurzu od:18.10.2022

Matematická gramotnost II - párové a kooperativní učení v matematice

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:28.11.2022

Třída v cloudu

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.10.2022

Zvládání konfliktů v učitelské praxi

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.09.2022, 02.11.2022

Matematická gramotnost I. - aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.11.2022

VEČERY S ODBORNÍKY: Co se stalo s našimi dětmi v době pandemie?

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2,5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.10.2022

Použití ICT ve výuce

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.11.2022

Tipy, triky do výuky češtiny (4 hod.)

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.10.2022

VEČERY S ODBORNÍKY: Vrozené způsoby, jak se uvolnit

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2,5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.11.2022

ON-LINE: Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:115
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.10.2022, 11.11.2022

Malý krajinář aneb základní jevy a procesy v přírodě a krajině pro 1. stupeň ZŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.10.2022, 03.11.2022

SWOT analýza informačních systémů školy a Národní plán obnovy

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:29.09.2022

Tipy, triky do výuky matiky (4 hod.)

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.10.2022

Malý krajinář aneb základní jevy a procesy v přírodě a krajině pro PV

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.10.2022

Odměňování ve školství

Od 790 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2,5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:29.09.2022

Využití programovatelných robotů v MŠ a 1. stupni ZŠ

Od 790 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2,5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.10.2022

Sebepoznání a osobnost učitele

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.10.2022

Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi

Od 1 190 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.11.2022

VEČERY S ODBORNÍKY: Rizikové chování dětí školního věku – prevence a odborná intervence

Od 590 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.11.2022

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

Od 1 190 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.10.2022

Pedagogická diagnostika a prevence pro MŠ

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:14.11.2022

Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.12.2022

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.10.2022, 07.11.2022
Hodinová dotace kurzu:8

Efektivní komunikace s rodiči při řešení konfliktních situacích

Od 1 190 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.11.2022

Proč nezvládá klíčové kompetence odpovídající předškolním věku?

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:22.11.2022

Vzdělávací nabídka v MŠ

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.12.2022

Průběžná pedagogická diagnostika

Od 1 990 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.10.2022, 24.10.2022

Limity a jejich vliv na vývoj dětí

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.09.2022

Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření?

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.11.2022

Pedagogická diagnostika a prevence pro ZŠ

Od 1 890 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:6
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.11.2022

Konference: Učitel/ka je anděl. Ale především člověk!

Od 1 Kč
Město konání:Brno+další 1
Hodinová dotace kurzu:6
Termín kurzu od:14.10.2022

Konference: Problémový žák aneb co se děje s dítětem, že se o něm takto mluví

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:6
Termín kurzu od:03.11.2022

Právní aspekty školních výletů

Od 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:2,5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.10.2022

Aktivizující výuka aneb didaktická strategie „líného učitele“

Od 1 590 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.10.2022

Rok s pohádkou

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.10.2022

Adaptace dětí na mateřskou školu

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:27.09.2022

Příroda živá a neživá aplikovaná do aktivního dětského dne (4 hod.)

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.11.2022

Jak učit, když žák nerozumí

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:4
Vhodné i pro šablony:NE
Termín kurzu od:04.10.2022

Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží

Od 1 490 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:5
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:31.10.2022

Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.05.2023