ON-LINE: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

VZD01546
Cílová skupina
Ředitelé škol a management
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-15138/2023-6-494MSMT-746/2021-7-50
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementStudia
Hodinová dotace kurzu
115
Vhodné i pro šablony
ANO
studium pro ředitele škol

Kvalifikační studium

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah studia je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT pro udělování akreditací DVPP. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Zahrnuje 100 vyuč. hodin on-line výuky (s dodržením podmínek přímé výuky) a třídenní stáže (v celkovém rozsahu 15 vyuč. hodin).

Profil absolventa

Získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti řízení školství, které vám umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, ve smyslu standardu MŠMT.

Kritéria výběru účastníků

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., §5, odst.2 a § 24.

O programu

Studium odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je vytvořeno podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT pro udělování akreditací DVPP č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.

Studium stručně a v číslech

 • 115 vyuč. hodin
 • 6-7 měsíců, s vyjímkou prázdnin
 • 12-16 dnů on-line přímé výuky
 • 15 vyuč. hodin třídenní odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba

Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů

 • Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 • Pracovní právo
 • Financování školy
 • Organizace školy a pedagogického procesu

Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe

 • Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
 • Mgr. Eva Svobodová
 • Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
 • Mgr. Tomáš Pavlas
 • Mgr. Bc. Eliška Wellech
 • Mgr. Pavel Zeman
 • Ing. Radka Šlegrová 
 • Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
 • Mgr. Anna Doubková
 • PaedDr. Karel Tomek

Výhody studia

 • Celé studium absolvujete on-line.
 • Osobně se zúčastníte pouze 3 dnů odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení.
 • Získáte nové znalosti a dovednosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.
 • Získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti řízení školství, které vám umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 115 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 6-7 měsíců, během s vyjimkou prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků.
 • Celé studium absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.

Závěr studia

Absolvujete závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat:

 • obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů,
 • pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení,
 • ověření získaných znalostí.

Hodnocení od našich absolventů

 

"Byla jsem velmi spokojena. Chtěla bych vyzvednout jak organizaci, tak lektory. Jejich přednášky byly vždy přínosné, jejich zaujetí při přednáškách ohromující. Dokázali odpovědět na naše všetečné otázky. Určitě vás doporučím všem, kteří se chtějí vzdělávat."

Lucie

absolventka studia

 

"Moc děkuji za půlroční setkávání s Vámi. Celé studium je opravdu na výborné úrovni, bylo pro mne vždy velmi příjemné a přínosné. Příjemní lidé, špičkoví odborníci, pozitivní přístup, občas legrace... nádhera."

Marek

absolvent studia

 

"Děkuji za to, jak jste se o nás starali během studia, vše zajišťovali, aby byl bezproblémový průběh celého studia. Dlouho už jsem takový komfort při studiu nezažil."

Jakub

absolvent studia

 

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Simona Krausová

 

mob.: +420 770 157 109

e-mail: krausova@infracz.cz  

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

studium pro ředitele škol

Kvalifikační studium

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah studia je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT pro udělování akreditací DVPP. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Zahrnuje 100 vyuč. hodin on-line výuky (s dodržením podmínek přímé výuky) a třídenní stáže (v celkovém rozsahu 15 vyuč. hodin).

Profil absolventa

Získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti řízení školství, které vám umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, ve smyslu standardu MŠMT.

Kritéria výběru účastníků

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., §5, odst.2 a § 24.

O programu

Studium odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je vytvořeno podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT pro udělování akreditací DVPP č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.

Studium stručně a v číslech

 • 115 vyuč. hodin
 • 6-7 měsíců, s vyjímkou prázdnin
 • 12-16 dnů on-line přímé výuky
 • 15 vyuč. hodin třídenní odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba

Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů

 • Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 • Pracovní právo
 • Financování školy
 • Organizace školy a pedagogického procesu

Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe

 • Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
 • Mgr. Eva Svobodová
 • Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
 • Mgr. Tomáš Pavlas
 • Mgr. Bc. Eliška Wellech
 • Mgr. Pavel Zeman
 • Ing. Radka Šlegrová 
 • Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
 • Mgr. Anna Doubková
 • PaedDr. Karel Tomek

Výhody studia

 • Celé studium absolvujete on-line.
 • Osobně se zúčastníte pouze 3 dnů odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení.
 • Získáte nové znalosti a dovednosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.
 • Získáte potřebné znalosti a dovednosti v oblasti řízení školství, které vám umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 115 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 6-7 měsíců, během s vyjimkou prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků.
 • Celé studium absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.

Závěr studia

Absolvujete závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat:

 • obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů,
 • pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení,
 • ověření získaných znalostí.

Hodnocení od našich absolventů

 

"Byla jsem velmi spokojena. Chtěla bych vyzvednout jak organizaci, tak lektory. Jejich přednášky byly vždy přínosné, jejich zaujetí při přednáškách ohromující. Dokázali odpovědět na naše všetečné otázky. Určitě vás doporučím všem, kteří se chtějí vzdělávat."

Lucie

absolventka studia

 

"Moc děkuji za půlroční setkávání s Vámi. Celé studium je opravdu na výborné úrovni, bylo pro mne vždy velmi příjemné a přínosné. Příjemní lidé, špičkoví odborníci, pozitivní přístup, občas legrace... nádhera."

Marek

absolvent studia

 

"Děkuji za to, jak jste se o nás starali během studia, vše zajišťovali, aby byl bezproblémový průběh celého studia. Dlouho už jsem takový komfort při studiu nezažil."

Jakub

absolvent studia

 

Pro více informací nás kontaktujte

Ing. Simona Krausová

 

mob.: +420 770 157 109

e-mail: krausova@infracz.cz  

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Ředitelé škol a management
Termín kurzu
23.10.2024 - 29.05.2025
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
středa a čtvrtek (2x měsíčně, v čase 14.00 - 17.30
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
115
Vhodné i pro šablony
ANO
18 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
Ředitelé škol a management
Termín kurzu
20.11.2024 - 21.08.2025
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
Čtvrtek (2x měsíčně, v čase 8.30 - 16.00 h.)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
115
Vhodné i pro šablony
ANO
18 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.