Oblíbené ekohry pro 1. st. ZŠ a doporučení k jejich hladkému průběhu

Některé aktivity se zdají být úžasné na papíře, ale při vyzkoušení v praxi to může být nuda až tragédie. Vše záleží na konkrétní skupině dětí, podmínkách prostředí, pedagogických a improvizačních schopnostech učitele atp. Již několik let lektoruji semináře pro učitele a tvořím i realizuji projektové dny pro děti. Tento článek shrnuje aktivity, které jsou s úspěchem mnohokrát vyzkoušené. Aby se i vám podařily a zažili jste tu dětskou radost z jejich provedení, přidávám i doporučení pro zajištění jejich hladkého průběhu. Předchozí článek z této řady byl věnován mateřinkám, nyní tedy aktivity pro 1. st. ZŠ.

URČOVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

určování rostlin a živočichůMezi základní pomůcky k určování patří průhledné krabičky s lupou ve víčku, entomologické pinzety, případně zahradní rýčky, rukavice a vodní exhaustory. A jak určíte, co jste našli, abyste se naučili něco nového o životě ve svém okolí? Pro začátek si vystačíte s klíči pro určování lučních, půdních a vodních bezobratlých živočichů. Vše naleznete na e-shopu ekospolku Rezekvítek.

Pokud vás naopak více zajímají jedlé a léčivé rostliny, doporučuji leporelo Prostřeno v přírodě od Lipky. Rostliny snadno najdete i bez čtení, protože jsou rozděleny dle barvy květů či plodů. Bonusem je přehled možného využití rostlin k léčebným a kulinářským účelům.

Vždy před odchodem na „lov“ si zopakujte základní pravidla bezpečnosti. Vyhýbejte se zejména živočichům s jedovou žlázou, nevkládejte více živočichů do jedné krabičky, zacházejte ohleduplně s ostrými předměty (pinzety, rýčky) atp. Doporučuji práci v malých skupinkách, ve kterých si jednotliví členové pomůcky půjčují a pomáhají si při lovu i určování. Na závěr si skupinky mohou představit nejlepší úlovky, zmínit jejich přínos pro člověka či přírodu (bývá uvedeno v klíčích) a živočichy samozřejmě vrátit zpět na jejich stanoviště.

PŮDA

Při své praxi zjišťuji, že nejen děti, ale i učitelé vědí hodně o zvířatech. Kupodivu více o zahraničních nežli o tuzemských. Celkem dosti vědí také o rostlinách. Ale půda jako vzdělávací téma je pole neorané. Proč je to zásadní téma nejen pro přírodovědce? Kromě toho, že je důležitou součástí přírodních ekosystémů, ovlivňuje (a ještě více bude ovlivňovat) naše životy, zejména potraviny, a tedy i důležitou část životních výdajů.

Poutavě toto téma představuje Ing. Jaroslav Záhora v dokumentu Sucho začíná tam, kde končí život v půdě. Nejhodnotnější část pro výuku spatřuji mezi 16. a 22. minutou, kde hravě ukazuje, jak si půda reguluje život přes kolektory solární energie aneb přes rostliny. Toto téma zjednodušeně objevuji s žáky 1. stupně v představení Jak se bylinky kamarádí s půdou. A s úspěchem – žáci jsou schopni obratem svými slovy popsat, jak to rostliny dělají. Výjimečně zde používám odměnu – cukr bridž, který zároveň slouží jako rekvizita.

UDĚLEJ SI SÁM

Jako odpočinkovou aktivitu pro učitele zařazuji desetiminutový úkol, ve kterém žáci ve skupinkách mají vymyslet pětiminutovou hru pro ostatní skupinky. Ideálně to má být hra vzdělávací, může však rozvíjet i týmového ducha, koncentraci anebo různé smysly. Dostanou například jen šišky, klacíky, jutový provázek anebo si mohou pomůcky (přírodniny) najít v okolí. Následně si skupinky hry představí a vyzkouší.

Při této aktivitě si žáci uvědomí, jak může být pro učitele náročné připravit výuku. A to žáci připravovali program jen na 5 minut! Aktivita je velice oblíbená, protože dává žákům příležitost tvořit část vzdělávacího programu. Navíc si tuto aktivitu připravují sami, a tak mají větší motivaci udržet pozornost.

PŘÍRODA V SOUVISLOSTECH

Jsou výše zmíněné aktivity váš šálek kávy? Pak vás jistě neodradí pojem geobiocenologie. Je to vědní obor, který zkoumá vzájemné vztahy mezi geologickými faktory a živými organismy v ekosystémech. Zní to složitě, ale lze to jednoduše představit na nákresu, který žáci společně tvoří pod dohledem lektora a doplňují do něj obrázky. Nazval jsem to Výškový průřez krajinou Česka. Žáci přehledně vidí, kde se s jakými rostlinami (či houbami) mohou potkat) a proč. Vzniklá koláž může sloužit jako nástěnka, která se neustále doplňuje.

KAM DÁL

Doporučuji využít také mobilní aplikace k poznávání přírody – již jsem psal například o aplikacích MerlinBird ID a Seek. Všechno se ale do článku (ani celé této envirořady článků) nevejde. Tedy pokud vás tyto tipy zaujaly a chtěli byste k nim znát další doporučení nebo další fajn aktivity, přihlaste se na můj webinář, seminář nebo si objednejte program na míru přímo do školy pro vaši sborovnu či děti.

Autor: Tomáš Driml

Obr. 1: Průhledná krabička s lupou ve víčku (zdroj: autor)

Vložte svůj komentář