Objevujte přírodu hravě

Aplikace iNaturalist slouží ke sdílení pozorování přírodních druhů po celém světě. Je to taková přírodovědecká sociální síť. Stejně jako v předešlém článku o MerlinBird ID lze aplikaci iNaturalist přirovnat ke hře Pokémon GO. S iNaturalist však oproti MerlinBird ID můžete „lovit“ nejen ptáky, ale i další druhy živočichů, rostlin a hub.

Motivace    

Výsledkům zaslaným do iNaturalist se věnuje celosvětová přírodovědecká komunita a tak např. veškeré fotografie včetně metadat jsou při analýze publikovány. Proto na nevinné experimenty a aktivity pro laickou veřejnost či školy byla vytvořena intuitivnější a bezpečnější aplikace Seek. Ta navíc obsahuje tematické výzvy, v rámci kterých za uskutečněná pozorování získáváte nálepky neboli odznaky. Stačí si vybrat výzvu a namířit fotoaparát. S množstvím získaných odznaků dosahujete i vyšší úrovně hráče. Dalším bonusem Seeku z pohledu venkovní výuky je určení druhu bez potřeby internetového připojení.
objevujte přírodu Seek

Postup

Splňte vybranou výzvu v aplikaci Seek co nejdříve.

1. Rozdělte žáky do skupinek dle počtu chytrých mobilních zařízení, která máte k dispozici. Doporučení z praxe: Chcete-li podpořit rozvoj žáků v oblasti informatiky, pouze žákům vysvětlete, jak mají aplikaci Seek stáhnout, přičemž instalaci i spuštění provedou sami.

2. Zvolte si za celou třídu jednu výzvu zaměřenou na byliny běžně kvetoucí v naší volné přírodě, například výzvu Divoké rostliny. V případě potřeby zvýšení obtížnosti můžete žákům určit, jaké druhy musí v rámci výzvy objevit, protože víte, že se v okolí školy nacházejí.

objevujte přírodu3. Ve skupinkách se výzvu pokuste co nejdříve splnit. Porovnejte seznam úlovků mezi skupinkami. Zaměřte diskuzi na místa „odlovu“, zajímavosti ze života jednotlivých druhů, jejich význam v přírodě a podobně – mnoho informací se žáci mohou dozvědět přímo z této aplikace. Pokud je studentům 13+ let, mohou si založit účet iNaturalist a vzájemně sdílet svá pozorování. Navíc se mohou zapojit do projektů zkoumající třeba mikrosvět.

4. Znovu se vypravte ven a pokuste se v zadaném časovém limitu určit více druhů rostlin, přičemž podporujte mezi žáky kooperaci před kompeticí. Například si skupinky mohou vzájemně prozradit konkrétní místa, kde našli určité druhy, anebo se snažit určit třeba 30 druhů společně za celou třídu.

Nenechejte uhasnout nastartovaný zájem a rozšiřte si obzory

Existují další volně dostupné aplikace na určování (rostlinných) druhů, například PlantNET. Objevte s žáky další určovací aplikace a sdílejte zkušenosti. Která aplikace nabízí jaké nástroje? Se kterou aplikací se celkově pracovalo nejlépe? Stačí používat jedinou aplikaci nebo je lepší mít instalováno více takových aplikací současně?

Vzdělávací východiska s ohledem na tzv. novou informatiku

Žáci se naučili ovládat aplikaci na poznávání organismů, přičemž několik druhů ze svého okolí pomocí aplikace určili. Během plnění výzev zjistili, jak vlivem klimatické změny druhy mění areály svého výskytu. Detailně organismy poznali a tak již mohou řešit, jak biodiverzitu podpořit například na školní zahradě.

Toto je jen špička ledovce. Pro detailní postup a doporučení z praxe se přihlaste na webinář nebo kontaktujte autora pro realizaci projektového dne u vás ve škole.

Autor článku: Ing. Tomáš Driml, www.tomasdriml.cz

Vložte svůj komentář